WMW SGGW Warszawa

AKTUALNE KONKURSY

Konkursy Lidera Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru „Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 15 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

  • KRÓTKOTERMINOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH wspierających projakościową działalność Wydziału. Miejsce składania wniosków (2 egzemplarze) podpisanych przez Kierowników Katedr: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267, e-mail: know@sggw.plDoktoranci muszą dostarczyć opinię opiekuna naukowego/promotora, z potwierdzeniem kierownika Katedry, poświadczającą iż wyjazd (staż, konferencja) jest związany z pracą doktorską.

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

Sprawozdania

 prof. dr hab. Marian Binek
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

KONKURSY ARCHIWALNE

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru „Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 15 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

  • WIODĄCYCH LABORATORIÓW Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł. Ostateczny termin składania wniosków (2 egzemplarze podpisane przez Kierowników Katedr) 31 lipca 2015 r., godzina 12:00. Miejsce składania wniosków: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267, e-mail: know@sggw.pl 

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

  • Dofinansowanie wiodących laboratoriów 
 prof. dr hab. Marian Binek
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie