WMW SGGW Warszawa

AKTUALNE KONKURSY

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru “Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 23 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

 • KRÓTKOTERMINOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH wspierających projakościową działalność Wydziału. Miejsce składania wniosków (2 egzemplarze) podpisanych przez Kierowników Katedr: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267, e-mail: know@sggw.pl

  Doktoranci muszą dostarczyć opinię opiekuna naukowego/promotora, z potwierdzeniem kierownika Katedry, poświadczającą iż wyjazd (staż, konferencja) jest związany z pracą doktorską.
   KNOW nie finansuje uczestnictwa w dużych kongresach krajowych np. PTNW, PTF, PTB, itd..
  Finansowaniu mogą podlegać:

  • wystąpienia ustne – pracownicy naukowi od adiunkta do profesora;
  • wystąpienia ustne, w uzasadnionych przypadkach prezentacje posterów – asystenci i doktoranci;
  •  wystąpienia ustne i prezentacje posterów – studenci współpracujący naukowo z Wydziałem.

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

Sprawozdania

 prof. dr hab. Marcin Bańbura
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

KONKURSY ARCHIWALNE

Konkursy Lidera Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru „Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 3 sierpnia 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

 • WIODĄCYCH LABORATORIÓW Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Opracowanie/wdrożenie nowych metod badawczych, które do tej pory nie były stosowane w danym laboratorium, a które są nowoczesnymi metodami uznanymi na świecie.Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000 zł.
  Czas trwania projektu: 12 miesięcy.
  Wnioski – 2 egzemplarze podpisane przez Kierowników Katedr – należy złożyć do 20 września 2017 r., do godziny 15:00.
  Miejsce składania wniosków: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267.

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

Prof. dr hab. Marcin Bańbura
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru “Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 15 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

 • KRÓTKOTERMINOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH wspierających projakościową działalność Wydziału. Miejsce składania wniosków (2 egzemplarze) podpisanych przez Kierowników Katedr: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267, e-mail: know@sggw.pl

  Doktoranci muszą dostarczyć opinię opiekuna naukowego/promotora, z potwierdzeniem kierownika Katedry, poświadczającą iż wyjazd (staż, konferencja) jest związany z pracą doktorską.

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

Sprawozdania

 prof. dr hab. Marian Binek
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w ramach obszaru “Rozwój Potencjału Badawczego” KNOW – Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 15 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

 • WIODĄCYCH LABORATORIÓW Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Maksymalna kwota dofinansowania 50 000 zł. Ostateczny termin składania wniosków (2 egzemplarze podpisane przez Kierowników Katedr) 31 lipca 2015 r., godzina 12:00. Miejsce składania wniosków: Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa, tel. 22 59 36267, e-mail: know@sggw.pl 

 Wytyczne do przygotowania wniosków można pobrać poniżej

 • Dofinansowanie wiodących laboratoriów 
 prof. dr hab. Marian Binek
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie