Konkursy Centralne

AKTUALNE KONKURSY

 

Brak trwających konkursów centralnych.


KONKURSY ARCHIWALNE

 

ZAKOŃCZONO (15.11.2018) nabór wniosków w konkursie na stypendia POST-DOC edycja 5. Wyniki będą dostępne w zakładce “Finansowane projekty” po 3 grudnia br.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 15 października 2018 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza:

 • Konkurs na stypendia POST-DOC (edycja 5 na rok 2019; wyjazdy należy zakończyć do 30 września 2019)

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

Wnioski na stypendia POST-DOC będą przyjmowane przez Centralne Biuro KNOW do 15 listopada 2018 r, godz. 15:00.

Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA NAUKOWE POST-DOC

Wnioski na stypendia POST-DOC należy złożyć do dnia 15 listopada br., godz. 15:00. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą/kurierem do 15.11, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane. Centralne Biuro KNOW otwarte jest w godzinach 9:00-15:00)

Oryginał wniosku i wersja PDF (wszystkie dokumenty scalone w 1 plik PDF) muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 3 grudnia br.


ZAKOŃCZONO (31.07.2018) nabór wniosków w konkursie na projekty badawcze ESR edycja 5. Wyniki dostępne w zakładce “Finansowane projekty”.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 1 lipca 2018 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza: 

 • Konkurs na projekty badawcze ESR (ang. Early Stage Researcher) (edycja 5 na rok 2019)

Regulaminy konkursu, zakres danych wymaganych we wniosku oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

Wnioski na projekty ESR5 będą przyjmowane przez Centralne Biuro KNOW do 31 lipca 2018 r, godz. 15:00.

Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY ESR5

Wnioski na projekty ESR5 należy złożyć do dnia 31 lipca br., godz. 15:00. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą/kurierem do 31.07, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane. Centralne Biuro KNOW otwarte jest w godzinach 9:00-15:00)

Oryginał wniosku i wersja PDF (wszystkie dokumenty scalone w 1 plik PDF) muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 31 sierpnia br.

Umowy na projekty ESR edycji 5 należy podpisać najpóźniej do 1 października 2018 roku. Projekty ESR5 należy zakończyć do 30 września 2019 roku. W związku z końcem działalności KNOW z dniam 31 grudnia 2019 roku, nie przewiduje się przedłużania projektów ESR edycji 5.


ZAKOŃCZONO (31.08.2018) nabór wniosków w konkursie na stypendia naukowe ZSD KNOW. 

Centralne Biuro KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 1 lipca 2018 roku ogłasza konkurs na stypendia naukowe przyznawane doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej.

Adresatami konkursu są osoby przyjęte na w/w studia doktoranckie.

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do Centralnego Biura KNOW (decyduje data dostarczenia do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Centralnego Biura KNOW po 31.08.2018 nie będą rozpatrywane).

Podstawą prawną stypendiów naukowych ZSD KNOW jest „Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium naukowe ZSD KNOW

Regulamin konkursu na stypendia naukowe ZSD KNOW

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
tel.: 22 593 62 67, e-mail: know@sggw.pl

ZAKOŃCZONO (7.03.2018) nabór wniosków w konkursie uzupełniającym na kierownika projektu promotorskiego w WMW UWM w Olsztynie. Wyniki dostępne w zakładce “Finansowane projekty”.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) – Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 21 lutego 2018 r., w ramach obszaru „Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza konkurs na kierownika promotorskiego projektu badawczego pt.: „Występowanie, charakterystyka biotypowa, serotypowa, molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis u niebadanych dotychczas w Polsce gatunków zwierząt wolno żyjących”, realizowanego w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej prowadzonej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Adresatem konkursu – kierownikiem projektu – może być jedynie pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy, spełniający kryterium promotora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz będący jednocześnie pracownikiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wchodzącego w skład Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wniosku oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 
Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY PROMOTORSKIE

Nabór wniosków trwa do dnia 7 marca 2018 r. (decyduje data doręczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW do godziny 12). Ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 marca 2018 r.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.


ZAKOŃCZONO (14.02.2018) nabór wniosków w konkursie uzupełniającym na kierownika projektu promotorskiego w PIWet-PIB. Wyniki będą dostępne w zakładce “Finansowane projekty”.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 31 stycznia 2018 r., w ramach obszaru „Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza konkurs na kierownika promotorskiego projektu badawczego pt.: „Ocena możliwości wykrycia nielegalnego stosowania błękitu metylenowego w hodowli ryb”, realizowanego w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej prowadzonej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie badawczym w Puławach.

Adresatem konkursu – kierownikiem projektu – może być jedynie pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy, spełniający kryterium promotora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz będący jednocześnie pracownikiem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wchodzącego w skład Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wniosku oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 
Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY PROMOTORSKIE

Nabór wniosków trwa do dnia 14 lutego 2018 r. (decyduje data doręczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW do godziny 12). Ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2018 r.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.


ZAKOŃCZONO (31.08.2017) nabór wniosków w konkursie na projekty ESR4 i stypendia POST-DOC4. Wyniki dostępne w zakładce “Finansowane projekty”.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 16 października 2017 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujące konkursy:

 • Konkurs na projekty badawcze ESR (ang. Early Stage Researcher) (edycja 4 na rok 2018)
 • Konkurs na stypendia POST-DOC (edycja 4 na rok 2018)

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

Wnioski na projekty ESR i staże POST-DOC będą przyjmowane przez Centralne Biuro KNOW do 15 listopada 2017 r, godz. 15:00.

Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY ESR i POST-DOC

Wnioski na projekty ESR lub POST-DOC należy złożyć do dnia 15 listopada br., godz. 15:00. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą/kurierem do 15.11, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane. Centralne Biuro KNOW otwarte jest w godzinach 9:00-15:00)

Oryginał wniosku i wersja PDF (wszystkie dokumenty scalone w 1 plik PDF) muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 15 grudnia br.


ZAKOŃCZONO (31.08.2017) Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej na rok akademicki 2017/2018, finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Centralne Biuro KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 3 lipca 2017 roku ogłasza konkurs na stypendia naukowe przyznawane doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej.

Adresatami konkursu są osoby przyjęte na w/w studia doktoranckie.

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2017 r., do Centralnego Biura KNOW (decyduje data dostarczenia do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Centralnego Biura KNOW po 31.08.2017 nie będą rozpatrywane).

Podstawą prawną stypendiów naukowych ZSD KNOW jest „Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium naukowe ZSD KNOW

Regulamin konkursu na stypendia naukowe ZSD KNOW

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
tel.: 22 593 62 67, e-mail: know@sggw.pl

ZAKOŃCZONO (14.11.2016) nabór wniosków w konkursie na projekty ESR3 i staże POST-DOC3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 grudnia 2016 roku.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 15 października 2016 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujące konkursy:

 • Konkurs na projekty badawcze ESR (Early Stage Researcher) (edycja 3 na rok 2017)
 • Konkurs na stypendia POST-DOC (edycja 3 na rok 2017)

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY ESR i POST-DOC

Wnioski na projekty ESR lub POST-DOC należy złożyć do dnia 14 listopada br.. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą/kurierem do 14.11, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane. Centralne Biuro KNOW otwarte jest w godzinach 9:00-15:00)

Oryginał wniosku i wersja PDF (wszystkie dokumenty w 1 pliku PDF) muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 14 grudnia br.


ZAKOŃCZONO (31.08.2016) nabór wniosków w konkursie na stypendia naukowe doktorantów ZSD KNOW. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 5 września 2016 roku.

Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Centralne Biuro KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” z dniem 14 lipca 2016 roku ogłasza konkurs na stypendia naukowe przyznawane doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich pn. “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej.

Adresatami konkursu są osoby przyjęte na w/w studia doktoranckie.

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2016 r., do Centralnego Biura KNOW (decyduje data dostarczenia do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Centralnego Biura KNOW po 31.08.2016 nie będą rozpatrywane).

Podstawą prawną stypendiów naukowych ZSD KNOW jest “Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium naukowe ZSD KNOW

Regulamin konkursu na stypendia naukowe ZSD KNOW

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
tel.: 22 593 62 67, e-mail: know@sggw.pl

ZAKOŃCZONO (09.03.2016) nabór wniosków w konkursie uzupełniającym na Stypendia POST-DOC. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 25 marca 2016 roku.

W związku z niewyczerpaniem środków finansowych na stypendia naukowe POST-DOC w 2 edycji konkursu POST-DOC z dn. 15 października 2015 r., na podstawie Uchwały nr 17 Rady Programowej KNOW z dnia 3 lutego 2016 roku,
Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) – Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 24 lutego 2016 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej”, ogłasza następujący konkurs:

 • Konkurs uzupełniający na stypendia POST-DOC2

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY POST-DOC2

Niniejszy konkurs jest konkursem uzupełniającym do edycji POST-DOC2 z roku 2015; wyjazdy w ramach stypendium muszą się odbyć w roku 2016.

Wnioski na stypendia POST-DOC należy złożyć do dnia 9 marca 2016 r.. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą przed 09.02, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane.

Oryginał wniosku i wersja PDF (jeden plik) muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 25 marca 2016 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2016 roku, stypendium POST-DOC KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” jest zwolnione z podatku dochodowego.


ZAKOŃCZONO (31.01.2016) nabór wniosków w konkursie uzupełniającym na projekty promotorskie. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 29 lutego 2016 roku.

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 20 grudnia 2015 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujący konkurs:

 • Konkurs uzupełniający na projekty promotorskie
  dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (5 projektów) oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (2 projekty)

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 
 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY PROMOTORSKIE

Wnioski na projekty promotorskie należy złożyć do dnia 31 stycznia 2016r., do godziny 12:00 (zgodnie z regulaminem konkursu). Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą do 31.01.2016, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty, z wyjątkiem zgód wymienionych w punkcie G podpunkt 4 wniosku, które należy dostarczyć do czasu rozpoczęcia zakwalifikowanego do finansowania wniosku (1 września 2016 r.).

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 29 lutego 2016r.

Promotorem, wnioskodawcą w konkursie na projekty promotorskie KNOW może być pracownik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Partnera Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej (właściwej dla jednostki Konsorcjanta).

Promotorem, wnioskodawcą w konkursie na projekty promotorskie KNOW może być również osoba w stopniu doktora, będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej oraz pracownikiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada (Konsorcjanta) uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy projekt/rozprawa doktorska.

Doktoranci, którzy będą realizować powyższe projekty muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz biegle posługiwać się językiem polskim.

WAŻNE! Realizacja projektów promotorskich będzie zawieszona do 1 września 2016 roku, do momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej. Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania badań oraz w kosztorysie projektu badawczego.


ZAKOŃCZONO (16.11.2015) nabór wniosków na projekty promotorskie. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 16 grudnia 2015 roku.

Wyniki konkursu na projekty ESR (edycja 2) są dostępne na stronie http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=354

Wyniki konkursu na projekty POST-DOC (edycja 2) są dostępne na stronie http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=452

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 15 października 2015 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujące konkursy:

 • Konkurs na projekty badawcze ESR (Early Stage Researcher) (edycja 2 na rok 2016)
 • Konkurs na stypendia POST-DOC (edycja 2 na rok 2016)

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY ESR i POST-DOC

Wnioski na projekty ESR lub POST-DOC należy złożyć do dnia 16 listopada br.. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą przed 16.11, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 16 grudnia br.


ZAKOŃCZONO (15.10.2015) nabór wniosków na projekty promotorskie. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 grudnia 2015 roku.

Wyniki konkursu na projekty promotorskie są dostępne na stronie http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=496

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 15 lipca 2015 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujący konkurs:

 • Konkurs na projekty promotorskie

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 
 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY PROMOTORSKIE

Wnioski na projekty promotorskie należy złożyć do dnia 15 października br., do godziny 12:00 (zgodnie z regulaminem konkursu). Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą do 15.10, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty, z wyjątkiem zgód wymienionych w punkcie G podpunkt 4 wniosku, które należy dostarczyć do czasu rozpoczęcia zakwalifikowanego do finansowania wniosku (1 października 2016 r.).

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 15 grudnia br.

Promotorem, wnioskodawcą w konkursie na projekty promotorskie KNOW może być pracownik partnera Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej (właściwej dla jednostki Konsorcjanta).

Promotorem, wnioskodawcą w konkursie na projekty promotorskie KNOW może być również osoba w stopniu doktora, będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej oraz pracownikiem Konsorcjanta, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada (Konsorcjanta) uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy projekt/rozprawa doktorska.

Doktoranci, którzy będą realizować powyższe projekty muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz biegle posługiwać się językiem polskim.

WAŻNE! Realizacja projektów promotorskich będzie zawieszona do 1 października 2016 roku, do momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej. Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania badań oraz w kosztorysie projektu badawczego.


Wyniki konkursu na projekty ESR (edycja 1) są dostępne na stronie http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=354

Wyniki konkursu na projekty POST-DOC (edycja 1) są dostępne na stronie http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=452

Centralne Biuro Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
– Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w dniu 15 czerwca 2015 r., w ramach obszaru “Rozwój Młodej Kadry Naukowej” ogłasza następujące konkursy:

 • Konkurs na projekty badawcze ESR (Early Stage Researcher)
 • Konkurs na stypendia POST-DOC (Nabór wniosków do 15 września br. (decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą przed 15.09, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane).

Regulaminy konkursów, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny wniosków można pobrać poniżej

 • Regulamin, wniosek, ocena projektów ESR 
 • Regulamin, wniosek, ocena wniosków POST-DOC 
 Kierownik Centralnego Biura KNOW
prof. dr hab. Tomasz Motyl

WAŻNE INFORMACJE DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY POST-DOC

Wnioski na projekty POST-DOC należy złożyć do dnia 15 września br.. Decyduje czas dostarczenia wniosku do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą przed 15.09, a dostarczone po ww. terminie, nie będą akceptowane.

Oryginał wniosku i wersja PDF muszą być identyczne oraz zawierać wszystkie niezbędne dokumenty. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. W procedurze konkursowej nie przewiduje się uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty.

Ewaluacja wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpią do dnia 30 września br.