Zintegrowana Szkoła Doktorancka IRZiBŻ PAN

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA DOKTORANCKIE ZSD KNOW

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 2 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska,
d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności „Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”
dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności „Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.
Dokumenty do pobrania:

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kontakt:
dr hab. Aneta Andronowska

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA DOKTORANCKIE ZSD KNOW

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 2 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.
b.kozak@pan.olsztyn.pl
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności „Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry w zależności od wieku oraz statusu metabolicznego”
dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska,
d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności „Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”
dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności „Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”
dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.
m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów „Zaangażowanie elementów szlaku biosyntezy i uwalniania oraz horyzontalnego transferu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikację między zarodkiem a błoną śluzową macicy we wczesnej ciąży”

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.

Dokumenty do pobrania:

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 lipca 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kontakt:

dr hab. Aneta Andronowska
tel. 89 539 31 20

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.
b.kozak@pan.olsztyn.pl
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności “Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry w zależności od wieku oraz statusu metabolicznego”
dr n. wet. Antonio Miguel Galvao
a.galvao@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu “Rola leptyny w patogenezie endometrium podczas rozwoju otyłości na modelu mysim”
dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska,
d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności “Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”
dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności “Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”
dr hab. Izabela Wocławek-Potocka, prof. nadzw.
i.woclawek-potocka@pan.olsztyn.pl
Zakład Biologii Gamet i Zarodka “Badanie szlaku syntezy prostaglandyny E2 w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro z komórek jajowych pozyskany in vivo (metodą ovum pick up)  w oparciu o model dobrej i złej jakości oocytów”
dr hab. n. wet. Janina Skipor, prof. nadzw.
j.skipor@pan.olsztyn.pl
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych “Wpływ stanów zapalnych na stopień docierania kwercetyny i jej metabolitów do mózgu”
prof. dr hab. Jan Kotwica
j.kotwica@pan.olsztyn.pl
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu “Regulacja ekspresji błonowych receptorów P4 oraz ich i funkcja w łożysku krowy”
dr hab. Agnieszka Wacławik
a.waclawik@pan.olsztyn.pl
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów “Określenie roli prokinetycyny 1 (PROK1) w zarodku oraz endometrium świni w okresie implantacji”
dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.
m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów “Zaangażowanie elementów szlaku biosyntezy i uwalniania oraz horyzontalnego transferu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikację między zarodkiem a błoną śluzową macicy we wczesnej ciąży”

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.


Dokumenty do pobrania:


Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 6 lipca 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kontakt:
dr hab. Aneta Andronowska
tel. 89 539 31 20