III Sympozjum

W dniach 23-25 września 2019r. w ośrodku Bajkowy Zakątek w Guzowym Piecu k/Olsztyna odbyła się ostatnia sesja sprawozdawcza Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej, a następnie w dniach 25-27 września III Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, zorganizowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW pod tą samą nazwą. Poza członkami Konsorcjum w Sympozjum uczestniczyli naukowcy z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie. Głównym celem Sympozjum była ocena wyników działalności badawczej młodych naukowców – beneficjentów środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów.

W ramach Sympozjum odbyły się trzy sesje plenarne, w czasie których wygłoszone zostało 5 referatów, przez wyróżniających się pracowników Konsorcjum. Ponadto w pięciu sesjach wygłoszono 20 komunikatów naukowych (książka abstraktów do pobrania).  

 

Link do galerii zdjęć

Program:

SESJA SPRAWOZDAWCZA ZSD KNOW „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna Żywność”

III Sympozjum KNOW „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna Żywnośc”

 oraz

 XIII Sympozjum:

„GENETYCZNE, FIZJOLOGICZNE i ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZRODU i ZDROWIA ZWIERZĄT oraz BEZPIECZEŃSTWA i JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO”

 Guzowy Piec, 23-27 września 2019 r.

 

Organizatorzy:

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW)

Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

(nr decyzji 05-1/KNOW2/2015)

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (główny organizator)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie

 

Program Sesji Sprawozdawczej ZSD KNOW

 

 23 września 2019r (poniedziałek)

Przyjazd , zakwaterowanie

1900  – kolacja

 

24.09.2019 (wtorek)

dzień sprawozdawczy (po 3 prezentacje ustne z każdego ośrodka + plakaty)

930 – 940             Otwarcie sesji sprawozdawczej

940-1100  Sesja doniesień I (każde 20 minut wraz z dyskusją)

 1. Luiza Kijewska (PIWet- PIB): Depletion of methylene blue from muscles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
 2. Ilona Kaszak (WMW SGGW): Ocena poziomu biomarkerów nowotworowych CA 15-3 oraz CEA w nowotworach sutka u suk.
 3. Izabela Gregorczyk (WMW UW-M): Wpływ hamowania jądrowego czynnika transkrypcyjnego κB oraz blokady interakcji RANK-L/RANK na wybrane komórki immunokompetentne w przebiegu doświadczalnej astmy alergicznej.
 4. Karolina Dobrzyń (IRZiBŻ PAN): Wpływ steroidów na ekspresję błonowych receptorów progesteronu w łożysku krowy.

 1100 – 1230 przerwa kawowa + sesja plakatowa

1230 – 1350        Sesja doniesień II (każde 20 minut)

 1. Małgorzata Domżalska (IRZiBŻ PAN): Wpływ stanów zapalnych na stopień docierania kwercetyny i jej metabolitów do mózgu.
 2. Anna Gierak (PIWet PIB): Ilościowa ocena ryzyka wprowadzenia wirusa grypy ptaków do Polski.
 3. Paulina Brodowska (IGHiZ PAN): Związek między polimorfizmami genów związanych z układem immunologicznym, cechami funkcjonalnymi i produkcyjnymi krów oraz ich analiza ekonomiczna.
 4. Marta Odyniec (WMW UW-M): Występowanie, charakterystyka biotypowa, serotypowa, molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis u zwierząt łownych.

1350 – 1530 przerwa obiadowa

1530 – 1630        Sesja doniesień III (każde 20 minut)

 1. Rykaczewska Anna (WMW UW-M): Wpływ niskich dawek zearalenonu podawanego niedojrzałym płciowo loszkom na ich profil metaboliczny i wskaźniki produkcyjne
 2. Agata Moroz (WMW SGGW): Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz
 3. Karolina Piekarska (PIWet PIB): Charakterystyka molekularna szczepów polyomawirusa i cirkowirusa gęsiego izolowanych od gęsi w Polsce – badania wstępne

 1900 – ognisko

 

25 września 2019  (środa)

 930 – 1030 wykład końcowy: prof. Piotr Tryjanowski (Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): Kto ma owce ten ma co chce? A kto ma pasję to co?

1030  – zamknięcie Sesji Sprawozdawczej i podsumowanie działalności ZSD KNOW (prof. Magdalena Król, prof. Tomasz Motyl)

 

Program III Sympozjum KNOW: „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna Żywnośc”

oraz

XIII Sympozjum: „GENETYCZNE, FIZJOLOGICZNE i ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZRODU i ZDROWIA ZWIERZĄT oraz BEZPIECZEŃSTWA i JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO”

 

25 września 2019 r. (środa)

 1530-1730 – Rada Programowa KNOW

1900 – spotkanie towarzyskie i rozmowy kuluarowe – kolacja w formie grilla

  

26 września 2019 r. (czwartek)

 900-915Otwarcie Sympozjum

 915-1000 Wykład I Prof. Magdalena Larska (Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB): ”Dzika” strona chorób zakaźnych

Dyskusja

 1000-1045 Wykład II Prof. Marcin Wiśniewski (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW): Dirofilaria repens – badanie interakcji pasożyt -żywiciel z wykorzystaniem nowo poznanych antygenów pasożyta uzyskanych metodami biologii molekularnej.

Dyskusja

1045-1230-SESJA I (Część I): Innowacyjne metody diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt i ludzi (Prowadzący: Magdalena Larska, Marcin Wiśniewski, Paweł Lipiński)

1045-1115 Sesja doniesień I (każde 10 minut i 5 min dyskusji):

 1. Edyta Mikuła (IRZiBŻ PAN): Opracowanie elektrochemicznej platformy nanokompozytowej przeznaczonej do zastosowania w biosensorach opartej na łączeniu dwóch różnych materiałów: poli (3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) oraz nanocząstek złota (AuNP) lub nanocząsteczek magnetycznych (MNP).
 2. Anna Pikuła (PIWet PIB): Zastosowanie technologii xMAP do jednoczesnego wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu.

 1115-1130 Przerwa kawowa

 1130-1230 Sesja doniesień II (każde 10 minut i 5 min dyskusji):

 1. Piotr Poznański (IGiHZ PAN): Zmiana potencjału analgetycznego morfiny wywołana premedykacją etanolem u myszy selekcjonowanych w kierunku wysokiej i niskiej analgezji postresowej.
 1. Ewelina Kowalczyk (PIWet PIB): Opracowanie bazy danych dla alkaloidów pirolizydynowych przy wykorzystaniu wysokorozdzielczego spektrometru mas Q-Exactive (Orbitrap) sprzężonego z UHPLC.
 2. Ewelina Szacawa (PIWet PIB): Wstępne wyniki opracowania i optymalizacji metody loop-mediated isothermal amplification (LAMP) do wykrywania Mycoplasma bovis u bydła.
 3. Bartłomiej Tykałowski (WMW UW-M): Wpływ uodporniania indyków przeciwko wirusowi krwotocznego zapalenia jelit na wybrane mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej w warunkach dużej presji wirusa terenowego).

Dyskusja

 1300 -1400 – obiad

 1400-1445 Wykład III Prof. Bogdan Lewczuk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M): Badania ultrastruktury komórek, tkanek i narządów w układzie trójwymiarowym oraz w powiązaniu z obrazem z mikroskopii fluorescencyjnej.

Dyskusja

 1445-1530 Wykład IV Mgr Paweł Leszczyński (Instytut Genetyki I Hodowli Zwierzat PAN): Regulation of PRDI-BF1 and RIZ homology domain containing 3  (Prdm3) gene expression during neurogenesis and beyond.

Dyskusja

 1530-1600 Przerwa kawowa

 1600-1730SESJA II: Badania epidemiologiczne zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz środowiska (Prowadzący: Bogdan Lewczuk, Paweł Leszczyński,Mirosław Polak)

 1600-1715 Sesja doniesień I (każde 10 minut i 5 min. dyskusji):

 1. Maciej Wójcik (IFŻZ PAN): Fotoperiod jako czynnik modulujący wpływ endotoksyny bakteryjnej i leptyny na ekspresję genów cytokin prozapalnych i ich receptorów w przedniej części przysadki owcy.
 2. Małgorzata Starowicz (IRZIBŻ PAN): Kształtowanie profilu związków zapachowych oraz ocena sensoryczna polskich miodów pitnych.
 3. Kaja Urbańska (WMW SGGW)): Znaczenie izoform dehydrogenazy mleczanowej w owotworzeniu
 4. Marta Giergiel (PIWet PIB) Monitoring chemicznych pozostałości w wątrobie lisa rudego w Szkocji.
 5. Liliana Rytel (WMW UW-M): Wpływ bisfenolu A na neurochemiczną charakterystykę włókien nerwowych zlokalizowanych w ścianie macicy świni domowej.

 

27 września 2019 r.(piątek)

830 -915  Wykład V

 Prof. Aneta Andronowska (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN): Chemokiny jako modulatory funkcji rozrodczych u świni.

Dyskusja

 915 -1300SESJA III: Genetyczne, epigenetyczne i fizjologiczne podstawy doskonalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz zdrowia zwierząt (Prowadzący: Aneta Andronowska, Andrzej Herman, Tomasz Sadkowski)

915 -1045 Sesja doniesień I (każde 10 minut i 5 min. dyskusji): 

 1. Marcin Barszcz (IFiŻZ PAN): Wpływ rodzaju i poziomu inuliny w paszy na stężenie mucyn w okrężnicy prosiąt.
 2. Małgorzata P. Majewska (IFiŻZ PAN): Wpływ dodatku tanin hydrolizujących w dawkach pokarmowych dla owiec na populację orzęsków oraz aktywność enzymatyczną treści żwacza.
 3. Joanna Bujak (WMW SGGW): Rola kanału jonowego TRPV1 w funkcjonowaniu jednojądrzastych komórek krwi obwodowej psa domowego (Canis lupus familiaris).
 4. Paula Kiełbik (WMW SGGW): Nanocząstki ZnO domieszkowane Fe jako potencjalne źródło egzogennego żelaza u zwierząt..
 5. Aleksandra Szczepkowska (IRZiBŻ PAN) Okołodobowa ekspresja czynnika VEGF w mikronaczyniach krwionośnych mózgu.

 1115-1130 Przerwa kawowa

 1130-1300 Sesja doniesień II (każde 10 minut i 5 min. dyskusji):

 1. Natalia Ziółkowska (WMW UW-M): Ekspozycja na światło niebieskie powoduje spadek liczby neuronów zwojowych zawierających melanopsynę oraz ich włókien nerwowych w siatkówkach szczurów.
 2. Katarzyna Filimonow (IGiHZ PAN): Potential role of KLF (Krupel-like factor) protein family in the preimplantation rabbit embryo development.
 3. Dawid Winiarczyk(IGiHZ PAN): Regulacja apoptozy w oocycie i przedimplantacyjnym zarodku myszy
 4. Przemysław Gilun (IRZiBŻ PAN): Wpływ CO na epigenetyczną regulację promotorów wybranych genów zegara biologicznego Per 2 i Clock u świni domowej.

 13 00 Zakończenie sympozjum i obiad