ZSD

Szkoła Letnia ZSD KNOW

W dniach 3-5 września 2018 r., w Kazimierzu Dolnym, odbyła się Szkoła Letnia Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej  KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Doktoranci wzięli udział w licznych wykładach w ramach przedmiotów “Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” oraz “Molekularne projektowanie 3D”. Odbyła się również sesja sprawozdawcza, podczas której młodzi adepci nauki zaprezentowali wyniki badań prowadzonych w ramach projektów promotorskich. Link do fotorelacji znajduje się poniżej.

link do galerii zdjęć


Szkoła Letnia ZSD KNOW, 3-5 września 2018

Dom Dziennikarza, ul. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny

Pobierz książkę abstraktów Szkoły Letniej ZSD KNOW 2018 (książka abstraktów będzie dostępna na stronie KNOW po Szkole Letniej)

 

3 września 2018 (poniedziałek)

08:30 09:30    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. nadzw. PIWet-PIB, Puławy

09:30 11:30    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr hab. Zbigniew Osiński, prof. nadzw. Zakład Informatologii UMCS, Lublin

11:30 12:30    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr Anna Passini, MNiSW Warszawa

12:30 – 12:45    Przerwa kawowa

12:45                  Początek sesji sprawozdawczej

12:45 – 13:00    mgr Wiesława Florek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN, Jastrzębiec
Ovine model of neurodevelopmental disorders induced by prenatal infection

13:00 – 13:15    mgr inż. Izabela Gregorczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UWM, Olsztyn
Wpływ hamowania jądrowego czynnika transkrypcyjnego kappa B oraz blokady interakcji RANK-L/ RANK na odpowiedź ze strony limfocytów T CD4+ w przebiegu mysiego modelu astmy alergicznej

13:15 – 13:30    mgr Maria Guzewska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn
Lokalizacja elementów szlaku biogenezy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w błonie śluzowej macicy i trofoblastach

13:30 – 13:45    mgr Aneta Jończy, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN, Jastrzębiec
Określenie molekularnych mechanizmów interakcji między metabolizmem miedzi i żelaza oraz wykorzystanie miedzi w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u prosiąt

13:45 – 14:45    Przerwa obiadowa

14:45 – 15:00    lek wet. Hanna Madej-Śmiechowska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UWM, Olsztyn
Interakcje doksycykliny na etapie wchłaniania z przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów

15:00 – 15:15    mgr Natalia Mazur, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Charakterystyka molekularna krajowych szczepów wirusa afrykańskiego pomoru świń

15:15 – 15:30    lek. wet. Dagmara Miłek, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Nowe parwowirusy świń: występowanie, ewolucja molekularna i znaczenie dla zdrowia świń

15:30 – 15:45    mgr Justyna Miłek, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Charakterystyka molekularna koronawirusów występujących w populacji dzikich ptaków w Polsce

15:45 16:30    Przerwa kawowa + sesja plakatowa

16:30 – 16:45    mgr inż. Izabela Serafińska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Wpływ inhibitorów i induktorów autofagii na replikację EHV-1 w neuronach – badania in vitro

16:45 – 17:00    mgr Joanna Staszkiewicz-Chodor, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN, Olsztyn
Określenie ekspresji PGF2a w oocytach i komórkach wzgórka jajonośnego pochodzących od zwierząt dojrzałych i niedojrzałych płciowo

17:00 – 17:15    mgr Mateusz Szudzik, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN, Jastrzębiec
Wykorzystanie innowacyjnej suplementacji prosiąt żelazem w zapobieganiu niedokrwistości na tle niedoboru żelaza oraz jej wpływ na rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń

17:15 17:30    mgr Angelika Tkaczyk, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Oznaczanie barwników w materiale biologicznym i środowiskowym techniką UPLC-MS/MS

17:30 – 17:45    lek. wet. Dawid Tobolski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, UWM, Olsztyn
Ocena skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych i samowyleczenia w terapii podklinicznego zapalenia błony śluzowej macicy u krów mlecznych

17:45 – 18:00    lek. wet. Aleksandra Woźniak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa
Dynamika krążenia cirkowirusa świń typ 2 (PCV2) w polskich fermach świń

 

4 września 2018 (wtorek)

8:30 11:00      W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr Rafał Witek, WTS Patent, Wrocław

11:00 – 11:15    Przerwa kawowa

11:15 13:00    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr Rafał Witek, WTS Patent, Wrocław

13:15 – 13:45    Przerwa obiadowa

13:30 15:40    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” prof. dr hab. Tadeusz Pietrucha/lek. med. Robert Aleksandrowicz

15:40 – 16:00    Przerwa kawowa

16:00 – 17:00    Dr Rafał Czajkowski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa): “Mechanizmy pamięci przestrzennej”

17:00 18:00    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr hab. Atanas Atanasov – “The ligand-activated transcription factor peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) as a target for dietary and therapeutic natural compounds”

18:00 – 18:15    Przerwa kawowa

18:15 19:15    W ramach przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” dr Hiroaki Taniguchi “Applications of CRISPR/Cas9 in Biotechnology and Beyond”

——————————————————-

15:00 – 17:00    Rada Programowa KNOW

20:00 – 23:00    Kolacja – ogród w Domu Dziennikarza, Kazimierz Dolny

 

5 września 2018 (środa)

8:30 11:30      „Molekularne projektowanie 3D” prof. Alberto Boffi – Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie

10:30 – 10:45    Przerwa kawowa

10:45 12:30    „Molekularne projektowanie 3D” prof. Alberto Boffi – Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie

12:30 – 13:00    Przerwa obiadowa

13:00 17:00    „Molekularne projektowanie 3D” prof. Alberto Boffi – Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie

17:15 17:30    Zakończenie Szkoły Letniej 2018

 


Szkoła Letnia ZSD KNOW 2017 (Olsztyn, 11-15 września)

Pobierz program Szkoły Letniej ZSD KNOW 2017

  

11-12.09.2017 (poniedziałek-wtorek):

 Konferencja: „Endometritis as a case of infertility in domestic animals”

 

12-15.09.2017 (wtorek – piątek):

 Zajęcia dydaktyczne dla studentów

Miejsce zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka i Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Poniedziałek 11.09.2017

9:00 – 18:00 konferencja „Endometritis”, Biblioteka UWM, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12B

Conference program

  Monday, September 11th   Tuesday, September 12th
08:30-9:00 Registration    
9:00-9:15 Opening Remark

Dariusz J. SKARŻYŃSKI (Institute of Animal Reproduction and Food Research PAS, Olsztyn, Poland)

Tomasz JANOWSKI (University of Warmia and Mazury, Faculty of Veterinary Medicine, Olsztyn, Poland)

 9:15-10.15  Plenary lecture II

Martin SHELDON (Institute of Life Science, Swansea University School of  Medicine, Swansea, United Kingdom): “Mechanisms linking metabolism with endometritis”

9:15-10:00 Plenary lecture I

Hans -Joachim SCHUBERTH (Tierarztliche Hochschule Hannover, Immunology Unit, Hannover, Germany): “Bovine Fertility and the immune system: from insemination to calving”

 
10:10-10:30 Coffee break
10:30-13:30 Session I: Immune-endocrine function of uterus

 

Moderators:

 

Anna CHEŁMOŃSKA-SOYTA (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Department of Immunology, Wroclaw, Polska): “Local and peripherial preimplantation pregnancy recognition – insight from mouse model”

 

Luana RICCI PAULESU (Department of Life Sciences, Università di Siena, Italy): “The cytokine MIF in physiology and pathology of human reproduction”

 

Plus 6-8 selected abstracts

13:30-15:00 Lunch Poster session
15:00–18:00 Session II: Endometritis in mares 

 

Moderators:

 

Mats HT TROEDSSON (Maxwell H. Gluck Equine Research Center University of Kentucky, USA): “Equine Endometritis”

 

Graca FERREIRA – DIAS (Faculty of Veterinary Medicine, Lisbon, Portugal): “The intricacies of mare endometrosis- how far have we gone?”

 

Plus 6-8 selected abstracts

         

 

Wtorek 12.09.2017

 9:15 – 10:10 konferencja „Endometritis”, Biblioteka UWM, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12B

11.00 – 14.00 „Kurs pisania publikacji naukowych” seminarium ogólne prof. dr hab. J. Całka /cała grupa/ sala wykładowa im. Prof. H. Janowskiego, ul. Oczapowskiego 13, blok 105)

14.00-15.00 przerwa obiadowa / catering

SEMINARIA I.

  • 00 – 15.45 ”Discovering links between animal disease, infertility, and immunity” Martin Sheldon (Cardiff, GB)
  • 16:00 – 16.45 “How to manipulate the immune system: Immunomodulation versus vaccination” Hans-Joachim Schuberth (Hanover, DE)
  • 17:00 – 17:45 “Role of pro-inflammatory mediators during endometritis in cattle” Christoph Gabler (Berlin, Germany)

  

Środa 13.09.2017

SEMINARIA II i wykłady/sala im. Prof. H. Janowskiego, ul. Oczapowskiego 13 (blok 105)

  • 8:30 – 9:10 „How to diagnose mare endometritis and endometriosis” Graca Ferreira -Dias (Lisbon, PT)
  • 09:20 – 10:00 “Sperm transport and elimination in the mare reproductive tract” Mats Troedsson (Lexington, KY, USA)
  • 10:10 – 10:30 Specific localization and biological activity of dietary flavonoid quercetin in brain. Yoshichika Kawai (Tokushima, Japan)
  • 10:40 – 11:20 Endocrine disrupting chemicals: an hazard in the prenatal life. “ Luana Ricci Paulesu (Siena, Italy)

11:45 – 14:00             Statystyka wykład  cz. I

14.00 – 15.00             przerwa obiadowa/catering

15.00 – 17.15             Statystyka wykład cz. II

 

Czwartek 14.09.2017

8:30 – 13.00  warsztaty  „Kurs pisania publikacji naukowych” prof. J. Całka, grupa A /sala ćwiczeń Katedry Histopatologii, ul. Oczapowskiego 13 , blok 105

8:30 – 13.00  statystyka  – warsztaty, grupa B/ pracownia komputerowa, sala 05, ul. Oczapowskiego 13, blok 105

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa/ catering

14.00 – 18.30 warsztaty  „Kurs pisania publikacji naukowych” prof. J. Całka, grupa B A /sala ćwiczeń Katedry Histopatologii, ul. Oczapowskiego 13 , blok 105

14.00 – 18.30 statystyka – warsztaty, grupa A,/ pracownia komputerowa, sala 05, ul. Oczapowskiego 13, blok 105

19.30 – Kolacja /Restauracja „SFINKS”, Stare Miasto

 

Piątek 15.09.2017 / dzień sprawozdawczy

sala wykładowa im. Prof. Tarczyńskiego, ul. Oczapowskiego 13, blok 105

8:30 – 8:45 Monika Kurpas Zróżnicowanie molekularne i antybiotykooporność Listeria monocytogenes, wyizolowanych z produktów mięsnych i obszarów ich produkcji

8:45 – 9:00 Ewelina Goryszewska „Wpływ prokinetycyny 1 na komórki zarodka świni podczas procesu implantacji”.

9:00 – 9:15 Żaneta Dzięgelewska „ Opracowanie metody współhodowli in vitro bydlęcych komórek nabłonka gruczołu sutkowego z adipocytami w warunkach hodowli standardowych (2D) i przestrzennych (3D) w celu zbadania wpływu tkanki tłuszczowej na rozwój nabłonka gruczołowego u bydła.”

9:15 – 9.30 Anna Stachowiak „Wpływ hodowli in vitro na różnicowanie pierwszych linii komórkowych w przedimplantacyjnym zarodku królika”

9:30-9:45 przerwa

9:45 – 10:00 Kamila Szymańska „Wpływ bisfenolu A na kodowanie chemiczne neuronów w dwunastnicy i jelicie biodrowym świni.”

10:00 – 10:15 Paweł Mirosław „Zmienność genetyczna wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych w aspekcie skuteczności profilaktyki swoistej”

10:15 – 10:30 Katarzyna Walendzik „Rola czynnika transkrypcyjnego Foxn1 w procesie gojenia urazów skóry w zależności od wieku oraz statusu metabolomicznego”.

10:30 – 10:45 Anna Jaśkiewicz „Rola geranylgeraniolu i GTPazy Rap1 w zapobieganiu atrofii mięśniowej.”

11:00  – 12.30 sesja posterowa z przerwą kawową

12:30 – 13.30 przerwa obiadowa/catering

13.30 – 13.45 Piotr Poznański „Udział bariery krew-mózg oraz układu opioidowego w patogenezie uzależnienia od alkoholu w modelu myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres”

13.45 – 14.00 Żaneta Listowska „Plastyczność neuronów zwoju miednicznego przedniego (APG) zaopatrujących trójkat pęcherza moczowego (TPM) samca świni domowej indukowana aksotomią ich włókien nerwowych – badania morfologiczne.”

14.00 – 14.15 Łukasz Panasiuk „Mikotoksyny w paszach: aspekty analityczne oraz występowanie w wybranych środkach żywienia zwierząt”

14.15 – 14.30 Ewa Fuc „Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”.

14.30 – 14.45 przerwa

14.45 – 15.00 Olga Witkowska-Piłaszewicz Ocena roli powysiłkowej reakcji ostrej fazy w adaptacji treningowej koni arabskich trenowanych do wyścigów i rajdów długodystansowych.”

15.00 – 15.15 Marcela Petrusewicz-Kosińska „Rozwój szyszynki indyka w okresie powylęgowym – badania histologiczne i ultrastrukturalne”.

15:15 – 15:30 Stepanow Kamila ,,Wpływ diety o zróżnicowanym poziomie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega6/3 na metabolizm wątroby myszy – analizy proteomiczne’’

15.30 –  zamknięcie Szkoły Letniej

15.30 –  zamknięcie Szkoły Letniej KNOW 2017

 


Centralne Biuro KNOW serdecznie zaprasza Państwa na wykłady gości specjalnych


 

Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich – Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – 5 września 2016 r.

Źródło: TVKORTOWO https://www.youtube.com/channel/UCipsgcNtifVK_Va95Sm8WXw