Kontakt

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
02-776 Warszawa

tel.: 22 593 62 67
e-mail: know@sggw.pl

godziny pracy Centralnego Biura KNOW 9:00-15:00

Sekretarz KNOW
dr Tomasz Sadkowski
tel.: 691 60 50 40
Samodzielny Referent
mgr Magdalena Śliwa
tel.: 22 593 62 67