KONKURS ZSD (zakończony)

Z dniem 31 marca 2016 roku, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe “Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność” ogłasza konkurs dla kandydatów na 3-letnie (1.09.2016-31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze (dyscypliny: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia).

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia będą odbywały się równolegle w pięciu ośrodkach Partnerów Konsorcjum.

Szczegóły rekrutacji, obejmujące: listę realizowanych projektów, warunki i tryb rekrutacji, wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz termin zakończenia naboru znajdują się w zakładkach partnerów Konsorcjum: WMW UWM, WMW SGGW, PIW-PIB, IRZiBŻ PAN, IGHZ PAN.

Kontakt: Centralne Biuro KNOW http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=33

 

Centralne Biuro KNOW
Konsorcjum Naukowe “Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność”
Koordynator Zintegrowanej Szkoły Doktorantów
dr hab. Magdalena Król

Tematy projektów promotorskich realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej

WMW UWM

WMW SGGW

PIW-PIB

IRZiBZ PAN