Osiągnięcia IRZiBŻ PAN Olsztyn

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Biologii Żywności w Olsztynie, w poszczególnych latach.

 

2018

Dr Bartosz Fotschki laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr Bartosz Fotschki z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności Instytutu został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. W tegorocznej, XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendium otrzymało 181 młodych naukowców. W Instytucie dr Bartosz Fotschki bada związki biologicznie aktywne pozyskiwane z owoców jagodowych pod kątem ich szerszego wykorzystania w profilaktyce zdrowotnej i ich skuteczności w ograniczeniu zaburzeń metabolicznych, które początkują procesy chorobowe. W ramach konsorcjum KNOW „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna żywność”, Dr Fotschki odbył m.in. 6-miesięczny staż badawczy w Madrid Institute of Advanced Studies of Food (Madryt, Hiszpania).

 

Nagrody dla Instytutu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania osiągnięć naukowych

Statuetka św. Jakuba

Podczas XV spotkania noworocznego zorganizowanego przez Urząd Miasta Olsztyna, Kapituła której przewodniczył prezydent Piotr Grzymowicz, przyznała prestiżowe olsztyńskie nagrody za wybitne zasługi dla miasta w danym roku, Statuetki św. Jakuba.

Nagrody przyznano w sześciu dziedzinach: kultura, nauka, sport, gospodarka, działalność pozarządowa i szczególne zasługi dla Olsztyna.

Statuetkę Świętego Jakuba w kategorii „Szczególne zasługi dla Olsztyna” otrzymał Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Wszystko za sprawą najważniejszej imprezy promującej naukę w Europie, którą w Olsztynie organizuje Instytut – Europejską Noc Naukowców. W stolicy Warmii i Mazur odbyła się ona pod hasłem „Fusion Night”.

 

Laur Najlepszych z Najlepszych

5 kwietnia 2018r. Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin nagrodził instytucje i mieszkańców regionu za szczególne zasługi w promowaniu regionu w 2017 roku. XV jubileuszowa Gala „Laur Najlepszym z Najlepszych” odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej” w Olsztynie. Wśród laureatów znalazł się Instytut PAN w Olsztynie doceniony za sukcesy na forum krajowym i międzynarodowym, które przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku regionu Warmii i Mazur.

Konkurs „Laur Najlepszym z Najlepszych” organizowany jest od 2004 roku. Do tej pory kapituła konkursu wyróżniła ponad 350 ambasadorów województwa warmińsko-mazurskiego w kilkunastu kategoriach, m.in. nauka, kultura, edukacja, środowisko, innowacje i rozwój.

To już trzeci Laur „Najlepszym z Najlepszych” dla Instytutu PAN w Olsztynie. W 2008 roku Laur za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali prof. Mariusz Piskuła, prof. Dariusz Skarżyński i prof. Ryszard Amarowicz. Rok później, w kategorii Nauka i Edukacja, uhonorowane zostały dr hab. Marta Siemieniuch, dr hab. Agnieszka Wacławik i dr hab. Mariola Słowińska.

 

Lider Innowacji

Podczas II edycji Kongresu Przyszłości Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin wręczył wyróżnienia firmom z Warmii i Mazur, które mają największy wpływ na rozwój regionu. Tytuł Lidera Innowacji 2018 otrzymał Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, a statuetkę odebrał Dyrektor prof. dr hab. Mariusz Piskuła. Samorząd Województwa W-M wskazując Instytut docenił jego wpływ na rozwój innowacyjności regionu i umiejętne wykorzystanie unijnego wsparcia, które przekłada się na wzrost atrakcyjności województwa i poprawia jakość życia jego mieszkańców.

Organizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Grupę Medialną WM Kongres Przyszłości to największe wydarzenie w północno-wschodniej Polsce, które gromadzi w jednym miejscu najlepszych polskich mówców i mentorów, przedsiębiorców i dynamicznie rozwijające się start-upy. W panelach dyskusyjnych na temat gospodarki, technologii czy zdrowego trybu życia uczestniczą eksperci, naukowcy i najaktywniejsi samorządowcy regionu. Gościem specjalnym wydarzenia był w tym roku Günter Verheugen, w latach 1999–2010 członek Komisji Europejskiej, który brał aktywny udział w negocjacjach zakończonych w 2004 r. akcesją do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw członkowskich, w tym Polski.

 

 Żagle Warmii i Mazur

16 października 2018r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodził wyróżniające się instytucje i przedsiębiorstwa z regionu, które prowadzą działania innowacyjne, odpowiedzialne społecznie i są godne naśladowania. Nagrody dla najlepszych – „Żagle Warmii i Mazur” – zostały przyznane w dwóch kategoriach: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss.

Europejska Noc Naukowców „Fusion2Night” koordynowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zwyciężyła w kategorii Najlepsza Usługa Warmii i Mazur. Kapituła konkursowa doceniła ogólnoeuropejski wymiar imprezy, szerokie spektrum aktywności popularno-naukowych i wysoką jakość przekazywanej wiedzy.

Wśród wyróżnionych podczas tegorocznej gali „Żagli” znaleźli się też m.in. Auris Media Group – wydawca magazynu Made in Warmia & Mazury, Termy Warmińskie oraz firmy ITM i Niczuk Metall-PL. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Filharmonii Warmińsko Mazurskiej w Olsztynie.

 

Publikacje dr Mariki Ziętak, które powstały podczas stażu badawczego na Politechnice Federalnej w Lozannie (Szwajcaria) w ramach programu Rozwój młodej kadry naukowej Konsorcjum KNOW.

Katsyuba, Elena; Mottis, Adrienne; Ziętak, Marika; De Franco, Francesca; van der Velpen, Vera; Gariani, Karim; Ryu, Dongryeol; Cialabrini, Lucia; Matilainen, Olli; Liscio, Paride; Giacchè, Nicola; Stokar-Regenscheit, Nadine; Legouis, David; de Seigneux, Sophie; Ivanisevic, Julijana; Raffaelli, Nadia; Schoonjans, Kristina; Pellicciari, Roberto; Auwerx, Johan. De novo NAD+ synthesis enhances mitochondrial function and improves health. Nature 2018, 563: 354-359 (doi: 10.1038/s41586-018-0645-6).

Abstrakt:

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a co-substrate for several enzymes, including the sirtuin family of NAD+-dependent protein deacylases. Beneficial effects of increased NAD+ levels and sirtuin activation on mitochondrial homeostasis, organismal metabolism and lifespan have been established across species. Here we show that α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD), the enzyme that limits spontaneous cyclization of α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde in the de novo NAD+ synthesis pathway, controls cellular NAD+ levels via an evolutionarily conserved mechanism in Caenorhabditis elegans and mouse. Genetic and pharmacological inhibition of ACMSD boosts de novo NAD+ synthesis and sirtuin 1 activity, ultimately enhancing mitochondrial function. We also characterize two potent and selective inhibitors of ACMSD. Because expression of ACMSD is largely restricted to kidney and liver, these inhibitors may have therapeutic potential for protection of these tissues from injury. In summary, we identify ACMSD as a key modulator of cellular NAD+ levels, sirtuin activity and mitochondrial homeostasis in kidney and liver.

 

Velazquez-Villegas, Laura A.; Perino, Alessia; Lemos, Vera; Ziętak, Marika; Nomura, Mitsunori; Pols, Thijs W. H.; Schoonjans, Kristina. TGR5 signalling promotes mitochondrial fission and beige remodelling of white adipose tissue. Nature Communications 2018, 9: art. no. 245 (1-13) (doi: 10.1038/s41467-017-02068-0).

Abstrakt:

Remodelling of energy storing white fat into energy expending beige fat could be a promising strategy to reduce adiposity. Here, we show that the bile acid-responsive membrane receptor TGR5 mediates beiging of the subcutaneous white adipose tissue (scWAT) under multiple environmental cues including cold exposure and prolonged high-fat diet feeding. Moreover, administration of TGR5-selective bile acid mimetics to thermoneutral housed mice leads to the appearance of beige adipocyte markers and increases mitochondrial content in the scWAT of Tgr5+/+ mice but not in their Tgr5−/− littermates. This phenotype is recapitulated in vitro in differentiated adipocytes, in which TGR5 activation increases free fatty acid availability through lipolysis, hence fuelling β-oxidation and thermogenic activity. TGR5 signalling also induces mitochondrial fission through the ERK/DRP1 pathway, further improving mitochondrial respiration. Taken together, these data identify TGR5 as a druggable target to promote beiging with potential applications in the management of metabolic disorders.

 


2017

Dr Anna Michalska stypendystą prestiżowego programu „L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki”.

Dr Anna Michalska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została jedną z sześciu stypendystek prestiżowego programu „L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki”. Partnerami programu są Polski Komitet ds. UNESCO, Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia przyznawane w programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je jednak wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających na ich podstawie publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania.

W tegorocznej, 17. edycji, konkursu przyznano trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł. Dr Annę Michalską z Instytutu PAN w Olsztynie nagrodzono za badania nad technologią pozyskiwania proszków owocowych o pożądanej zawartości korzystnych dla zdrowia związków biologicznie aktywnych. Proszki te, otrzymywane z naturalnych owoców, mogą stać się alternatywą dla stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym sztucznych dodatków czy suplementów.

Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury złożone z 16 wybitnych naukowców. Każdy z jurorów reprezentuje inną dziedzinę naukową oraz ośrodki badawcze z całej Polski.

 

Publikacja zespołu Biosensorów i Pracowni Bioelektroanalizy IRZiBŻ PAN

Kaur, Balwinder; Erdmann, Cristiane; Daniels, Mathias; Dehaen, Wim; Rafiński, Zbigniew; Radecka, HannaRadecki, Jerzy. Highly sensitive electrochemical sensor for the detection of anions in water based on redox active monolayer incorporating anion receptorAnalytical Chemistry 2017, 89(23): 12756-12763 (doi: 10.1021/acs.analchem.7b03001).

Abstrakt:

In the present work, gold electrodes were modified using a redox-active layer based on dipyrromethene complexes with Cu(II) or Co(II) and a dipodal anion receptor functionalized with dipyrromethene. These modified gold electrodes were then applied for the electrochemical detection of anions (Cl–, SO42–, and Br–) in a highly diluted water solution (in the picomolar range). The results showed that both systems, incorporating Cu(II) as well as Co(II) redox centers, exhibited highest sensitivity toward Cl–. The selectivity sequence found for both systems was Cl– > SO42– > Br–. The high selectivity of Cl– anions can be attributed to the higher binding constant of Cl– with the anion receptor and the stronger electronic effect between the central metal and anion in the complex. The detection limit for the determination of Cl– was found at the 1.0 pM level for both sensing systems. The electrodes based on Co(II) redox centers displayed better selectivity toward Cl– anion detection than those based on Cu(II) centers which can be attributed to the stronger electronic interaction between the receptor–target anion complex and the Co(II)/Co(III) redox centers in comparison to the Cu(II)/Cu(I) system. Applicability of gold electrodes modified with DPM-Co(II)-DPM-AR for the electrochemical determination of Cl– anions was demonstrated using the artificial matrix mimicking human serum.

 

Krajowy Tytuł “Popularyzatora Nauki 2017”dla Instytutu w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Konkurs Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zwyciężył w kategorii „Instytucje Naukowe”. Kapituła konkursu doceniła ponad dziesięcioletnią działalność popularnonaukową naukowców Instytutu, jej różnorodność i jakość przekazywanych informacji. Instytut może poszczycić się organizacją najważniejszej imprezy promującej naukę w Europie – Nocy Naukowców, która w Olsztynie odbywa się pod hasłem „Fusion Night”. Setki eksperymentów, doświadczeń, warsztatów i spotkań z badaczami zaspokoiły apetyt już niemal 50 tysięcy pasjonatów nauki. Flagową imprezą Instytutu jest też Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też Sztuka!”, który odbywa się w samym sercu olsztyńskiej starówki. Wyprowadzając naukę z niedostępnych laboratoriów do centrum miasta naukowcy docierają do sceptyków naukowych odkryć, którzy czasami po raz pierwszy mają możliwość przyjrzenia się efektom pracy badawczy z bliska i przekonują się jak ważną rolę odgrywają one w naszym codziennym życiu.

W popularnonaukowym portfolio Instytutu znajdziemy też m.in. mobilne warsztaty w warmińsko-mazurskich szkołach, naukowe ferie, dni otwarte, udział w konferencjach Polskiej Akademii Dzieci, Olsztyńskich Dniach Nauki i w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Laureatów tytułu Popularyzator Nauki wybrała Kapituła konkursu, w skład której weszli m.in. Robert Firmhofer – dyrektor Centrum Nauki Kopernik, red. Krzysztof Michalski – dziennikarz naukowy Polskiego Radia, Magdalena Fikus – popularyzatorka nauki, współorganizatorka warszawskiego Festiwalu Nauki, a także laureaci ubiegłorocznych edycji konkursu, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu PAP Nauka w Polsce. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber – jeden z inicjatorów konkursu, wieloletni prezes PAN.

Konkurs Popularyzator Nauki jest organizowany od 2005 roku. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.: neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, a także firmy np. SAMSUNG i instytucje, np. Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.


2016

Europejska Noc Naukowców 2016-2017

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie znalazł się w gronie dwóch beneficjentów z Polski, którzy zorganizują tegoroczną i przyszłoroczną edycję projektu “Europejska Noc Naukowców”, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu HORYZONT 2020. Organizowana od 2005 r. Noc Naukowców odbywa się co roku w ostatni piątek września równocześnie w niemal 300 miastach starego kontynentu. W Polsce, 30 września br., zorganizuje ją tylko Olsztyński Instytut PAN i Politechnika Poznańska. Głównym celem Europejskiej Nocy Naukowców jest zbliżenie świata nauki i społeczeństwa, wzrost wiedzy na temat osiągnięć badawczych, propagowanie kariery naukowej wśród młodzieży i łamanie stereotypów związanych z pracą badawczą. Poprzednie dwie edycje Europejskiej Noc Naukowców w Olsztynie organizowane przez Instytut w latach 2014-2015 roku odwiedziło niemal 20 000 entuzjastów nauki, którzy wzięli udział w ponad 150 popularno-naukowych warsztatach, pokazach, eksperymentach i spotkaniach z naukowcami.

 

Stacja Badawcza PAN w Popielnie w strukturach IRZiBŻ PAN

Z początkiem 2016 r. w struktury Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została włączona Stacja Badawcza PAN w Popielnie.

Dzięki włączeniu Stacji do Instytutu, dotychczasowe działania Stacji ukierunkowane na wzbogacanie i ochronę zasobów przyrodniczych oraz realizację programu hodowli konika polskiego i lokalnych ras bydła, zostaną poszerzone o aspekty badań nad rozrodem zwierząt nieudomowionych, ochrony bioróżnorodności, badania żywności tradycyjnej i ekologicznej oraz jej prozdrowotnych właściwości. Obecnie Stacja w Popielnie dysponuje areałem 800 ha gruntów rolnych. W stacji jest stado 40 zwierząt jeleniowatych: jeleni, saren, danieli, około 150 koników polskich – w hodowli stajennej i w warunkach naturalnych w lesie popielańskim, który ma status rezerwatu. W stacji jest także około 180 sztuk bydła rasy czerwonej oraz czarno-białej. Funkcjonująca od lat 50. XX wieku ferma bobrów, nadal istnieje, choć rozród tych zwierząt jest ograniczony. W ramach Stacji badawczej zostały powołane zarówno jednostki naukowo-badawcze jak i jednostki wspomagające prowadzenie badań i edukację: Zakład Ochrony Bioróżnorodności (zakład naukowy) oraz Centrum Badań na Zwierzętach –  Stacja Hodowli Zachowawczej Zwierząt wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej (jednostki typu core-facility).

 


2015

Nagroda the Society for the Study of Reproduction (SSR) za najlepszy abstrakt z Europy dla doniesienia finansowanego z KNOW

Z satysfakcją informujemy, że mgr Karolina Łukasik z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu Instytutu Rozordu Zwierzat i Badań Żywności PAN w Olsztynie  otrzymała nagrodę za najlepsze doniesienia z regionu  Europa podczas 49 corocznego mitingu naukowego  the Society for the Study of Reproduction, 16-20 lipca 2016, San Diego, USA.

Doniesienie p.t.:” Does endometrosis affect secretory functions of equine CL?” zostało uznane przez SSR jako najlepsze doniesienia nadesłane z wszystkich krajów Europy na tegoroczny miting towarzystwa. W swojej pracy mgr K. Lukasik wykazała, iż w przebiegu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy (endometrosis) dochodzi w cyklu rujowym do zaburzeń wydzielania progesteronu oraz ekspresji enzymów odpowiedzialnych za steroidogenezę w ciałku żółtym klaczy.  Wyjazd mgr K. Łukasik do San Diego sfinansowano ze środków dotacji KNOW  “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 05-1/KNOW2/2015). Badania, których wyniki nagrodzono na konferencji zostały sfinansowane w ramach grantu NCN – Maestro, którego kierownikiem jest prof. Dariusz Jan Skarżyński (Maestro 2011/02/A/NZ5/00338).

The Society for the Study of Reproduction jest największym,  renomowanym,  jednym z najstarszych towarzystw naukowych zajmujących się badaniami procesów rozrodczych. SSR zostało założone w 1967 roku, aby popierać badania nad reprodukcją  poprzez wspieranie interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy między naukowcami, organizować konferencję oraz rozpowszechniać i  publikować badania naukowe z zakresu biologii rozrodu ludzi i zwierząt. Członkowie stowarzyszenia  prowadzą badania podstawowe,  stosowane oraz  prowadzą praktyki kliniczne. Corocznie w mitingach SSR uczestniczy od tysiąca do dwóch tysięcy naukowców z całego świata zajmujących się biologia i patologią rozrodu. Towarzystwo jest wydawcą czasopisma Biology of Reproduction (IF= 3.451).


 

Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”

Zespół naukowy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, dr inż. Mariola Dietrich, dr Joanna Nynca, dr inż. Mariola Słowińska otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. „Charakterystyka i proteomiczna analiza białek układu rozrodczego ryb i ptaków”. Dzięki pracom zespołu prof. Ciereszko opisano białka nasienia najważniejszych w polskiej hodowli ryb: karpia i pstrąga tęczowego. Badaczom udało się zidentyfikować ponad 350 białek nasienia pstrąga tęczowego oraz ponad 530 białek nasienia karpia. Jest to dotychczas największy zbiór białek dla nasienia tych gatunków. Przeprowadzone badania umożliwiły głębsze poznanie fizjologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu rozrodczego, w tym mechanizmów odpowiedzialnych za ruchliwość plemników oraz ich zdolność zapładniającą. Rozpoznanie białek charakterystycznych dla nasienia ma znaczenie m.in. w komercyjnej hodowli zwierząt, ale także w ochronie gatunków ginących. Wiedza o działaniu białek plazmy nasienia w przyszłości być może pozwoli identyfikować najlepsze samce rozpłodowe, a także ułatwi rozpoznawanie dysfunkcji, które utrudniają rozmnażanie.

 Wybitne osiągnięcia badawcze członków zespołu Biologii Gamet i Zarodka zostały docenione również w prestiżowym konkursie Nagród Naukowych „Polityki”. Dr Joanna Nynca znalazła się w gronie 3 finalistów konkursu w obszarze nauk o życiu, wyróżniona przez Kapitułę Profesorską jako jedna z najbardziej utalentowanych badaczy młodego pokolenia.

 

 

Artykuł – Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis

W eksperymencie mającym na celu poznanie centralnych mechanizmów regulujących wykorzystanie substratów energetycznych w warunkach obniżonej temperatury otoczenia, naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazali, że w wyniku ekspozycji na zimno, ​​dochodzi do spadku ekspresji genu Npvf w podwzgórzu myszy, niezależnie od zmiennej wynikającej z różnic w składzie masy ciała, ilości spożywanych kalorii czy poziomie leptyny. Npvf i produkty jego ekspresji mogą pełnić istotną rolę w centralnej regulacji termogenezy aktywowanej zimnem. Według wiedzy naukowców Npvf jest pierwszym neuropeptydem specyficznie związanym z bilansem energetycznym zależnym od niskiej temperatury otoczenia, a niezwiązanym ze stopniem otłuszczenia organizmu lub jego zachowaniami żywieniowymi.

Artykuł Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis autorstwa dr Julii Jarosławskiej, dr Agnieszki Chabowskiej-Kity, dr hab. Moniki Kaczmarek i prof. Leslie’go Kozaka ukazał się w prestiżowym czasopismie PLoS Genetics (IF= 7,53).

Pełen tekst artykułu: http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005287

Dane bibliograficzne: Jaroslawska J., Chabowska-Kita A., Kaczmarek M., Kozak L.P. (2015), Npvf as a hypothalamic biomarker of cold-activated thermogenesis. PLoS Genetics, 11(6): e1005287 (IF 2014/2015 7.53)