Wyniki konkursów promotorskich

Wyniki konkursu uzupełniającego na projekty promotorskie – edycja 2, z dn. 20 grudnia 2015

Konkurs uzupełniający na projekty promotorskie ogłoszono 20 grudnia 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 31 stycznia 2016 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 11 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 11 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu uzupełniającego na projekty promotorskie, finansowanie mogło uzyskać 5 projektów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 2 projekty z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs uzupełniający na projekty promotorskie, edycja 2 z dn. 20 grudnia 2015 r.

 

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w konkursie uzupełniającym na projekty promotorskie Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (kolejność wg zgłaszania wniosków)


 

 

Wyniki konkursu na projekty promotorskie – edycja 1, z dn. 15 lipca 2015

Konkurs na projekty promotorskie ogłoszono 15 lipca 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 października 2015 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęły 52 wnioski. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 52 wnioski – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty promotorskie finansowanie mogło uzyskać maksymalnie 9 wniosków od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty promotorskie, edycja 1, z dn. 15 lipca 2015

Protokol PRO1a

Protokol PRO1b

Protokol PRO1c

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w pierwszej edycji konkursu na projekty promotorskie Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (kolejność wg zgłaszania wniosków)