II Sympozjum

II Sympozjum KNOW 2018

W dniach 18-20 czerwca 2018r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbędzie się II Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Konsorcjum Naukowego KNOW, oraz XII Sympozjum “Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”.

Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań m.in. w obszarze:

  • Genetycznych i epigenetycznych podstaw doskonalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz zdrowia zwierząt gospodarskich;
  • Badań epidemiologiczych zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz środowiska jako źródeł patogenów groźnych dla człowieka i zwierząt;
  • Innowacyjnych metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt;
  • Jakości i bezpieczeństwa żywności.

Podczas Sympozjum wyniki działalności badawczej przedstawią młodzi naukowcy – beneficjenci środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów, reprezentujący Konsorcjum Naukowe KNOW oraz towarzyszące Instytuty.

Uczestnicy Sympozjum będą mieli także możliwość zwiedzania Stacji Badawczej PAN w Popielnie.

Zgłoszenia do biernego udziału w Sympozjum przyjmowane są pod adresem: j.murawska-kempa@pan.olsztyn.pl