WMW UWM Olsztyn

Konkursy Partnera Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Program finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych

Celem programu jest zniesienie barier finansowych w publikowaniu przez pracowników i doktorantów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, których wydawcy wymagają wniesienia opłaty za opublikowanie, w szczególności w czasopismach typu „open access”.

Regulamin finansowania publikacji KNOW

Załącznik 1


 

Konkurs na dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach obszaru rozwój młodej kadry naukowej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Regulamin

Załącznik 1

 

Konkurs na dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach obszaru rozwój potencjału badawczego Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Regulamin

Załączniki 1 oraz 2

 

Konkurs na dofinansowanie wiodących laboratoriów badawczych w ramach obszaru: „Rozwój potencjału badawczego Konsorcjum Naukowego KNOW Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność

Regulamin