Źródło finansowania

Wszystkie dzieła opracowane przy pomocy finansowania z KNOW muszą zawierać jedną z poniższych informacji:

Funded by the KNOW (Leading National Research Centre) Scientific Consortium “Healthy Animal – Safe Food”, under Ministry of Science and Higher Education decision No. 05-1/KNOW2/2015

Sfinansowano ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 05-1/KNOW2/2015