Rozwój Młodej Kadry Naukowej

Młoda kadra naukowa to pracownicy jednostek Konsorcjantów, którzy ukończyli doktorat nie wcześniej niż 7 lat od daty aplikacji o fundusze).

Planowana jest realizacja następujących programów:

  • Stypendia na staże zagraniczne dla młodych pracowników nauki (post-doc: 6 miesięczny staż w wybranej jednostce zagranicznej bądź maksymalnie dwóch jednostkach zagranicznych). Maksymalna kwota dofinansowania to 72 000 zł.
  • Granty dla młodych pracowników nauki na badania pilotażowe bądź dokończenie badań: 50 000 zł na realizację jednego grantu, maksymalny czas realizacji to 12 miesięcy.
  • Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów zagrnicznych (do 30 dni) – np. wyjazd do Mentora, na konferencję itp.
  • Zatrudnienie wybitnych naukowców/wykładowców oraz specjalistów z zagranicy („visiting professor”, wsparcie programów typu „Canaletto” itp.).

Raz do roku organizowane będą „szkoły letnie”, w których wezmą czynny udział zaproszeni czołowi naukowcy europejscy, naukowcy z instytucji Konsorcjantów, a także doktoranci KNOW.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronach Konkursy Centralne oraz Konkursy Partnerów.