Zintegrowana Szkoła Doktorancka WMW SGGW

**************************

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA DOKTORANCKIE ZSD KNOW

Do dnia 8 lipca 2016 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na studia doktoranckie ogłoszone przez Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Temat badań: Rola autofagii w procesie neuroinfekcji wirusowej na modelu in vitro: hodowla pierwotna neuronów – koński herpeswirus typu 1.

Kierownik projektu promotorskiego: dr hab. Marcin Bańbura prof. nadzw. (marcin_banbura@sggw.pl)

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinach: nauk weterynaryjnych oraz nauk rolniczych (dyscypliny: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia).

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Dokumenty na konkurs (zasady rekrutacji) prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 8 lipca 2016 r na adres:

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
02-776 Warszawa

Szczegóły rekrutacji, obejmujące: warunki i tryb rekrutacji oraz wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych, znajdują się pod linkami:

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne środowiskowe Studia Doktoranckie pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.


 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. środowiskowych stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**************************

Komunikaty Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

Szanowni Państwo (Kandydaci na studia doktoranckie),

Uprzejmie informuję, iż Komisja Rekrutacyjna ds. środowiskowych stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w składzie:

prof. dr hab. Tomasz Motyl – przewodniczący
dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW – kierownik studiów
Członkowie:
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW
dr hab. Marcin Bańbura, prof. SGGW
prof. dr hab. Marek Galanty
Przedstawiciel doktorantów
mgr Bartłomiej Taciak

 

zbierze się dnia 20.06. 2016 r. o godzinie 10 w sali Rady Wydziału, celem przeprowadzenia rekrutacji na w/w studia doktoranckie.
W spotkaniu będą również uczestniczyli Kierownicy projektów promotorskich.

Każdy z Kandydatów zobowiązany jest do przedstawienia krótkiej, 5 minutowej prezentacji dot. tematyki badań wybranego przez Państwa projektu – wskazanego w podaniu o przyjęcie na studia (zbyt długie prezentacje mogą być przerywane).

Przewidujemy, iż rozmowa z jednym kandydatem będzie trwała ok. 20 minut. Szczegółowy harmonogram posiedzenia Komisji znajduje się poniżej.

Proszę o potwierdzenie Państwa obecności na posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej do piątku 10 czerwca br.. Osoby, które nie potwierdzą obecności zostaną wykreślone z harmonogramu.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
prof. dr hab. Tomasz Motyl

**************************

Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji
Kierownicy projektów promotorskich

Uprzejmie informuję, iż Komisja Rekrutacyjna ds. środowiskowych stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w składzie:

prof. dr hab. Tomasz Motyl – przewodniczący
dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW – kierownik studiów
Członkowie:
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW
dr hab. Marcin Bańbura, prof. SGGW
prof. dr hab. Marek Galanty
Przedstawiciel doktorantów
mgr Bartłomiej Taciak

 

zbierze się dnia 20.06. 2016 r. o godzinie 10 w sali Rady Wydziału, celem przeprowadzenia rekrutacji na w/w studia doktoranckie. Bardzo proszę o niezawodną obecność w tym dniu. Ponadto, zapraszam kierowników projektów promotorskich w osobach: dr hab. Felix N. Toka, dr hab. Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk prof. nadzw., dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw., prof. dr hab. Tomasz Stadejek, prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski, dr hab. Małgorzata Gajewska, dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw., dr hab. Anna Cywińska, celem zaopiniowania kandydatów. Przewidujemy, iż rozmowa z jednym kandydatem będzie trwała ok. 20 minut. Szczegółowy harmonogram posiedzenia Komisji w załączeniu (kolejność wg zgłoszeń projektów).

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
prof. dr hab. Tomasz Motyl


 

Do dnia 31 maja 2016 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na studia doktoranckie ogłoszone przez Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinach: nauk weterynaryjnych oraz nauk rolniczych (dyscypliny: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia).

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Poniżej zamieszczono listę tematów projektów wraz z listą promotorów:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
1 dr hab. Felix N.Toka
felix_toka@sggw.pl
Katedra Nauk Przedklinicznych Molekularne mechanizmy immunologiczne, leżące u podstaw nawracających zakażeń Staphylococcus pseudintermedius u psów: Rola limfocytów T CD4+
2 dr hab. Katarzyna Renata Grzelkowska-Kowalczyk prof. nadzw.
k_grzel_kow@poczta.fm
Katedra Nauk Fizjologicznych Znaczenie adipocytów w regulacji kluczowych etapów miogenezy i wewnątrzkomórkowej eskpresji mikroRNA w mioblastach pierwotnych-badania na modelu ko-kultur.
3 dr hab. Jarosław Kaba prof. nadzw.
jarosław_kaba@sggw.pl
Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Epidemiologiczny model predykcyjny optymalizujące zwalczanie chorób układu oddechowego w stadach kóz.
4 prof. dr hab. Tomasz Stadejek
tomasz_stadejek@sggw.pl
Katedra Patologii i Diagnostyki  Weterynaryjnej Badania nad dynamiką krążenia i ewolucją molekularną PCV2 w polskich fermach świń.
5 prof. dr hab. Tomasz Stadejek
tomasz_stadejek@sggw.pl
Katedra Patologii i Diagnostyki  Weterynaryjnej Nowe parwowirusy świń: występowanie, ewolucja molekularna i znaczenie dla zdrowia świń.
6 prof. dr hab. Arkadiusz Bernard Orzechowski
orzechowski_arkadiusz@wp.pl
Katedra Nauk Fizjologicznych Rola geranylgeraniolu i GTPazy Rap1 w zapobieganiu atrofii mięśniowej.
7 dr hab. Małogrzata Gajewska
malgorzta_gajewska@sggw.pl
Katedra Nauk Fizjologicznych Opracowanie metody współhodowli in vitrobydlęcych komórek nabłonka gruczołu sutkowego z adipocytami w warunkach hodowli standardowych (2D) i przestrzennych (3D) w celu zbadania wpływu tkanki tłuszczowej na rozwój nabłonka gruczołowego u bydła.
8 dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw.
piotr_jurka@sggw.pl
Katedra Chorób Małych Zwierząt Ocena efektywności zindywidualizowanej komórkowej terapii celowanej do leczenia przerzutów raka sutka suk na podstawie oznaczeń biomarkerów nowotworowych CA15-3 oraz CEA.
9 dr hab. Anna Cywińska
anna_cywinska@sggw.pl
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Ocena roli powysiłkowej reakcji ostrej fazy w adaptacji treningowej koni arabskich trenowanych do wyścigów i rajdów długodystansowych.

(ang.)Evaluation of the role of exercise-induced acute phase reaction in the adaptation to training in race and endurance Arabian horses.

Dokumenty na konkurs (zasady rekrutacji) prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 31 maja 2016 r na adres:

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
02-776 Warszawa

Szczegóły rekrutacji, obejmujące: warunki i tryb rekrutacji oraz wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych, znajdują się pod linkami:

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne środowiskowe Studia Doktoranckie pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych.