Aktualności

Szanowni Państwo, 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia, radości i spełnienia wszelkich marzeń w ten piękny czas. Życzenia te przekazujemy również na cały następny rok, aby był on pełen sukcesów w Państwa pracy na rzecz nauki oraz w życiu osobistym.

Centralne Biuro KNOW

 


Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Natalia Drabińska i Sylwia Judycka, beneficjentki programu wyjazdów krótkoterminowych KNOW, otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.  

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. W tegorocznej, edycji wpłynęło 1,4 tys. wniosków. Stypendium otrzymało 211 młodych naukowców. Wśród wyróżnionych znalazły się Natalia Drabińska i Sylwia Judycka z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN – kilkukrotne laureatki programu rozwoju potencjału badawczego KNOW.

Badania Natalii Drabińskiej z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności dotyczą określenia wpływu stosowania prebiotyków w diecie bezglutenowej na stan zdrowia i odżywienia dzieci z chorobą trzewną oraz analizy lotnych związków organicznych w celach diagnostycznych. W Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka Sylwia Judycka bada zmiany zachodzące w plemnikach w wyniku procesu kriokonserwacji. Badania o charakterze praktycznym dotyczą doskonalenia technik krótko- i długookresowego przechowywania nasienia ryb i ptaków, które mogą być podstawą utworzenia Banku Nasienia.

Szczegóły i pełna lista laureatów: https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow


KNOW pod Olsztynem – naukowe dyskusje o zdrowiu, zwierzętach i żywności

Relacja prof. Piotra Tryjanowskiego z sesji sprawozdawczej Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW (III Sympozjum KNOW).

Parę lat temu w polskiej nauce powstała idea wyłonienia Krajowych Ośrodków Wiodących – Konsorcjów Naukowych, zwanych pod akronimem KNOW. W ramach tejże idei powstał projekt “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Jak czytamy na stronie projektu, jego powstanie było próbą lepszego zrozumienia nauk weterynaryjnych i pokrewnych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego.

Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. W przypadku tego KNOW-a, dla mnie wyjątkowo szczęśliwie, organizatorzy zaprosili mnie z referatem podsumowującym pewne spojrzenie na role zwierząt w ekosystemach i ich relacjach z ludźmi. Jako że miałem zupełnie wolną rękę tak w doborze tematu, jak i w zakresie prezentowanych treści, to rzecz jasna najwięcej mówiłem o ptakach. Choć temat wystąpienia był nieco inny i brzmiał: Kto ma owce, ten ma co chce! A kto ma pasję?

Więcej na stronie: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/agroekosystem-one-health-wspolne-zdrowie/17161-know-pod-olsztynem-naukowe-dyskusje-o-zdrowiu-zwierzetach-i-zywnosci


Noc Naukowców w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie już po raz 6. zorganizował w stolicy Warmii i Mazur Noc Naukowców. Przez ponad 9 godzin kilka tysięcy gości olsztyńskiej galerii handlowej bawiło się nauką, jej odkryciami i wynalazkami, dotykając jednocześnie tematów ważnych dla naszego zdrowia i życia.

Podczas tegorocznej Nocy Naukowców rozmawialiśmy między innymi o zdrowym odżywianiu, bezpieczeństwie żywności, chorobach dietozależnych i najnowszych trendach na rynku rolno-spożywczym. A to wszystko w “lekkostrawnej” formie pokazów, doświadczeń i warsztatów przygotowanych przez naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Goście Nocy Naukowców testowali antyoksydanty i eliksiry młodości, eksperymentowali z bakteriami, które sieją ferment i tworzyli chemiczny kogel-mogel. Zaprojektowali dietę dla czerwonych i białych krwinek, poznali superbohaterów wśród żywności i wzięli udział w warsztatach kulinarnych „gotuję – nie marnuję”. Przetestowali też swoje zmysły i dowiedzieli się czym jest kwiatowe slow food. Noc Naukowców była też okazją, by poznać alternatywy dla powszechnie stosowanych dodatków w żywności i spróbować produktów o wysokiej wartości odżywczej, które powstają dzięki innowacyjnym metodom konserwowania żywności.

  

Wydarzenie było częścią projektu #Annual Food Agenda (www.annualfoodagenda.com) finansowanego przez wspólnotę EITFood. W ramach tego projektu przez cały rok w regionie Warmii i Mazur odbywają się akcje podnoszące świadomość społeczeństwa nt. zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji związanych z jej produkcją oraz umiejętnego gospodarowania odpadami. Projekt #Annual Food Agenda jest realizowany w 3 krajach UE –Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Więcej zdjęć:  http://pan.olsztyn.pl/2019/09/noc-naukowcow-z-eit-food-relacja/ 


Hodowla koników polskich w Popielnie będzie obchodzić swoje 70-lecie. Jest to najstarsza, nieprzerwanie trwająca hodowla koników polskich w kraju.

Koniki polskie są jedyną rodzimą, pierwotną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów, które do końca XVIII wieku można było spotkać na obszarze dawnej Polski, Litwy i Prus. Koniki polskie są doskonałym modelem do badania procesów i zachowań występujących u ich dzikich przodków, jak również w populacjach koni dziko żyjących.

W Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie, hodowla koników polskich prowadzona jest w dwóch systemach utrzymania: rezerwatowym i stajennym. W celu zachowania rasy, jej pierwotnych cech odziedziczonych po tarpanach i różnorodnych możliwości użytkowania, realizowany jest też „Program hodowli zachowawczej koników polskich”. Program dotyczy ogierów i klaczy uczestniczących w rozrodzie i służy przede wszystkim do zachowania charakterystycznych cech rasy i doskonalenia jej użytkowości. Za najbardziej typowe cechy koników polskich uznaje się: myszate umaszczenie, z ciemną pręgą biegnącą przez grzbiet (odziedziczone po dzikich przodkach tarpanach); charakterystyczny pierwotny typ i pokrój; niewielkie wymagania odnośnie żywienia i pielęgnacji, dobrą płodność, zdrowotność i długowieczność, obserwowaną zwłaszcza w rezerwatowym systemie utrzymania.

Hodowla koników polskich utrzymywanych w systemie stajennym została zapoczątkowana w Popielnie w 1949 r. i jest najdłużej prowadzoną hodowlą w Polsce. W liczącej około 60 osobników grupie stajennej można wyróżnić konie dorosłe należące do stada hodowlanego (klacze i ogiery), młode konie pozostawione na tzw. remont stada oraz konie należące do stada obrotowego, czyli z przeznaczeniem na sprzedaż.

Nieprzerwanie od 1955 r. w Popielnie prowadzona jest hodowla w systemie rezerwatowym, zwanym też wolnościowym. Oznacza to, że koniki przebywają przez cały rok w rezerwacie leśnym, a ingerencja człowieka, zgodnie z założeniami programu hodowlanego, jest ograniczona do minimum. Polega ona na obserwacjach koni żyjących w rezerwacie i interwencjach w momencie zagrożenia życia zwierzęcia, zimowym dokarmianiu sianem oraz odłowach młodych osobników. Obecnie w rezerwacie żyją trzy tabuny, liczące łącznie około 30-35 koników.

5-7 września br. Stacja Badawcza Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN organizuje obchody 70-lecia hodowli koników polskich w Popielnie. Obchodom jubileuszowym będzie towarzyszyć konferencja naukowa pod hasłem Mazurska hodowla koników polskich – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz dwie sesje. Sesja użytkowa obejmie próby dzielności dla młodych klaczy i ogierów koni rasy konik polski, a sesja hodowlana przegląd koni z grupy stajennej oraz wyjazd do rezerwatu koników polskich na półwyspie Popielniańskim. Wydarzenia jubileuszowe mają na celu podkreślenie wieloletniej tradycji hodowlanej w Popielnie, istotności prowadzenia badań nad rasą oraz zagadnieniami poświęconymi ochronie różnorodności biologicznej. Istotnym elementem sympozjum naukowego będzie charakterystyka konika polskiego jako modelu badawczego oraz ochrona populacji stanowiącej bardzo cenny składnik różnorodności genetycznej ras i typów koni, realizowana metodą in situ, jak i ex situ, w kierunku zwiększenia liczebności populacji, zachowania zmienności genetycznej oraz utrzymania specyficznych cech rasowych w różnych systemach utrzymania i użytkowania.

Stacja Badawcza PAN w Popielnie została włączona do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w 2016 roku. Misją Stacji Badawczej jest ochrona różnorodności biologicznej, poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych (koniki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna czarno-biała), jak również edukacja i propagowanie aktywnego stylu życia.

Obchody 70-lecia hodowli koników polskich w Popielnie odbędą się w Stacji Badawczej PAN w Popielnie i DPT PAN w Wierzbie. Szczegóły na stronie Instytutu PAN: http://pan.olsztyn.pl/konferencje/70-lecie-hodowli-konikow-polskich-w-popielnie/


Wsparcie MNiSW dla Polish Journal of Food and Nutrition Sciences – kwartalnika Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Redakcja kwartalnika naukowego Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (IF5: 1.76), wydawanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań z zakresu digitalizacji i upowszechniania publikacji naukowych, które ukazują się na jego łamach oraz utrzymania procedur zapewniających ich oryginalność.

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences to kwartalnik, w którym publikowane są w języku angielskim oryginalne prace z zakresu nauki o żywności i żywieniu, promującym w świecie dokonania polskich ośrodków naukowych oraz propagującym współpracę międzynarodową poprzez publikowanie prac zagranicznych autorów. Nad poziomem naukowym czasopisma czuwa grono wybitnych naukowców krajowych i zagranicznych z redaktorem naczelnym prof. dr hab. Henrykiem Zielińskim i mgr Joanną Molgą, sekretarzem redakcji.

Finansowanie zostało przyznane na okres 2019-2020.

http://journal.pan.olsztyn.pl/Dnia 2 kwietnia b.r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr hab. Magdalenie Król, pracownikowi Katedry Nauk Fizjologicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Profesor Magdalena Król jest najmłodszym profesorem nauk weterynaryjnych w historii tej dyscypliny w Polsce. Ma 37 lat!
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Grupa badawcza Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN laureatem nagrody „Laur Najlepszym z Najlepszych”

Zespół badawczy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Gawrońskiej-Kozak w składzie: mgr Anna Kur-Piotrowska, mgr  Marta Kopcewicz, dr  Joanna Bukowska, mgr Katarzyna Walendzik, mgr Sylwia Machcińska i mgr Patrycja Cierniak został laureatem tegorocznej nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur Najlepszym z Najlepszych” w kategorii „Społeczeństwo, nauka, kultura”. Kapituła przyznająca tę nagrodę wyłania znamienitych ambasadorów regionu Warmii i Mazur.

Zespół badawczy prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak prowadzi badania dotyczące bliznowego i bezbliznowego gojenia urazów skóry. Wyniki badań wskazały, że gen Foxn1 jest głównym mediatorem w procesie tworzenia blizny w zranionej skórze. Kierowany przez Profesor Barbarę Gawrońską-Kozak zespół jako pierwszy na świecie wskazał, że wzrost aktywności genu Foxn1 jest stymulowany obniżoną dostępnością tlenu (hipoksją), czyli warunkami, które naturalnie występują w trakcie gojenia urazów skóry. Wyniki tych badań zostały opublikowane 3 kwietnia 2018 roku w czasopiśmie naukowym Scientific Reports należącym do Nature Publishing Group, najbardziej prestiżowego wydawcy na świecie. Grupa badawcza, która powstała w roku 2013 uzyskała finansowanie sześciu projektów badawczych, w tym dwóch projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), dwóch projektów instytucjonalnych (IRZiBŻ PAN) oraz dwóch projektów Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Uzyskane fundusze przyczyniły się do rozwoju badań, poszerzeniu warsztatu metodycznego, a także pozwoliły na powiększenie zespołu badawczego. Projekt KNOW sfinansował opublikowanie dwóch najważniejszych prac badawczych zespołu w roku 2017 i 2018, a także umożliwił odbycie trzech zagranicznych staży naukowych. Ich efektem jest kontynuowana współpraca z zespołem badawczym z Tulane University w Nowym Orleanie, wspólne projekty badawcze, na które finansowanie uzyskano zarówno w Polsce jak i w USA oraz powstające prace naukowe. 


Prezentacja wyników KNOW na konferencji “International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS)”

Prof. Barbara Gawrońska – Kozak wraz z grupą badawczą w składzie: dr Joanna Bukowska, mgr Marta Kopcewicz i mgr Katarzyna Walendzik, zaprezentowały wyniki swoich prac badawczych finansowanych w ramach dotacji KNOW podczas konferencji “International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS)”. Naukowczynie przedstawiły 3 doniesienia w formie plakatu, a mgr Marta Kopcewicz została wyróżniona możliwością prezentacji ustnej (podium presentation). Konferencja odbyła się w dniach 13-15 grudnia w Las Vegas, Nevada, USA i zgromadziła wybitnych naukowców, przedstawicieli przemysłu i ekspertów w obszarze badań nad tkanką tłuszczową.

   

Profesor Zenon Zduńczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN laureatem Statuetki św. Jakuba za szczególne zasługi dla Olsztyna.

Statuetki św. Jakuba są uhonorowaniem wybitnych osób żyjących i prowadzących swoją działalność w stolicy Warmii i Mazur, które w sposób szczególny angażują się w życie miasta, tworzą jego dorobek naukowy, kulturalny, gospodarczy, a tym samym kształtują wizerunek Olsztyna.

Statuetki św. Jakuba wręczane są w 6 kategoriach. W tym roku kapituła, której przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zadecydowała, że nagrodę w dziedzinie „Szczególne zasługi dla Olsztyna” otrzyma prof. dr hab. Zenon Zduńczyk, kierownik Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

– To kategoria wyjątkowa. Zazwyczaj wyróżnia się nią szczególne wydarzenia, albo ludzi znanych. Ja, poza środowiskiem naukowym, nie spełniam tego warunku, ale spełnia go instytut, w którym pracuję – mówił prof. Zduńczyk. – Przed 30 laty należałem do pokolenia, które opuściło pewne miejsca w uczelni, aby podjąć niepewny los nowo tworzonej placówki. Gdy w ubiegłym roku podsumowaliśmy 30-lecie zauważyliśmy ile udało się osiągnąć. Osiągnęło to całe pokolenie i w jego imieniu odbieram tę statuetkę. 

Profesor Zduńczyk jest związany z Olsztynem od prawie 50 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, którą ukończył z błękitnym dyplomem nadawanym wyróżniającym się absolwentom. W 1989 roku dołączył do grona organizatorów pierwszej na terenie Warmii i Mazur, samodzielnej placówki badawczej Polskiej Akademii Nauk, obecnego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, z którym związany jest do dzisiaj, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności. W pięćdziesięciolecie Polskiej Akademii Nauk, z tytułu wyróżniającego się dorobku naukowego i organizacyjnego oraz zasług w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, prof. Zduńczyk znalazł się osób uhonorowanych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku br. Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie przyznał Profesorowi tytuł Honorowego Profesora w uznaniu osiągnięć naukowych, a szczególnie twórczego wkładu w poznanie fizjologicznych uwarunkowań żywienia drobiu. Całkowita liczba publikacji Prof. Zduńczyka, odnotowanych w światowej bazie nauki (Web of Science), wynosi obecnie 207 pozycji z liczbą ponad 2100 cytowań (indeks Hirsha 24). Jest to dorobek jakim legitymuje się nieliczne grono przedstawicieli nauk rolniczych w Polsce.

W tym roku Statuetki św. Jakuba zostały wręczone już po raz XVI. Laureatami w pozostałych kategoriach zostali: Kultura (Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”), Nauka (prof. Małgorzata Darewicz, dziekan wydziału Nauki o Żywności), Sport (Konrad Bukowiecki), Gospodarka (Sprint S.A.), Działalność pozarządowa (stowarzyszenie Olsztyn 2.0.).

To już druga Statuetka św. Jakuba w kategorii „Szczególne zasługi dla Olsztyna” w dorobku Instytutu. W ubiegłym roku kapituła przyznała tę nagrodę w uznaniu Europejskich Nocy Naukowców organizowanych przez Instytut w stolicy Warmii i Mazur w latach 2014-2017.


Spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2019 życzy Państwu Centralne Biuro KNOW


Medale i wyróżnienia zdobyte przez zespół badawczy dr hab. Michała Godlewskiego prof. nadzw. z WMW SGGW

1. Międzynarodowa nagroda EIFFEL przyznawana przez francuską federację wynalazców dla P. Kiełbik, W. Lipińskiego, M. M. Godlewskiego, J. Kaszewskiego i M. Godlewskiego za wynalazek „Technologia tworzenia nanocząstek do terapii nowotworów mózgu i choroby Alzheimera”, Targi CONCOURS LÉPINE 2018
2. Medal Brązowy dla A. Słońskiej, J. Cymerys, M. M. Godlewskiego, R. Pietruszki i M. Godlewskiego za wynalazek „Technologia tworzenia powłok o właściwościach antybakteryjnych do zastosowań w lecznictwie i przemyśle spożywczym”, Targi CONCOURS LÉPINE 2018
3. Medal „Ambasador Polskiej Wynalazczości” dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za sukcesy uzyskane na międzynarodowych targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania p.t. „Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków” grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW pod kierunkiem dr hab. Michała M. Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka). Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w latach 2016-2017. INTARG, Katowice, 20 czerwca 2018
4. IFIA Best Invention Medal for Warsaw University of Life Sciences – SGGW for outstanding achievements in the field of Inventiveness in 2016-2017 on the international Arena. International Federation of Inventors’ Association, Twórcy: grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Michała M Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka), Katowice, 21 czerwca 2018
5. Nagroda Lider Innowacji nagrodę w kategorii Młody Wynalazca dla mgr J. Olszewskiego za cykl prac nad nanocząstkami aktywnymi w rezonansie magnetycznym. Katowice, 21 czerwca 2018
6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla IF PAN i SGGW w Warszawie, za projekt pod nazwą „Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków”. Twórcy: grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Michała M Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka), Warszawa, 06.2018
7. Gold medal for the innovation “Innowacyjna metoda transportu leków przez barierę krew-mózg” (Jaroslaw Kaszewski, Marek Godlewski, Paula Kielbik, Waldemar Lipiński, Michal M. Godlewski). International Invention and Innovation Show INTARG, Katowice, 20-21 czerwca 2018
8. Gold medal for the innovation “Technologia osadzania warstw barierowych” (Rafał Pietruszka, Jaroslaw Kaszewski, Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski, Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski). International Invention and Innovation Show INTARG, Katowice, 20-21 czerwca 2018
9. Gold Medal of TISIAS for the invention “New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases” (Paula Kielbik, Waldemar Lipinski, Michal M. Godlewski), The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018, Toronto, Canada, September 1st 2018
10. Gold Medal of TISIAS for the invention “New generation of wide-bandgap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours” (Jaroslaw Olszewski, Lukasz Kiraga, Paula Kielbik, Michal M. Godlewski), The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018, Toronto, Canada, September 1st 2018
11. Gold Medal for innovation „New generation of wide-bandgap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours” (IF PAN: Jaroslaw Kaszewski, Bartlomiej S. Witkowski, Marek Godlewski, SGGW: Jaroslaw Olszewski, Lukasz Kiraga, Paula Kielbik, Michal M. Godlewski) International Salon of Inventions and New Technologies INOVAMAK 2018, Skopje, Macedonia, 21-23.09.2018
12. Bronzemedaille for outstanding invention „Neue generation von antibakteriellen Beschtungen und Lacken” (Rafal Pietruszka, Bartlomiej Witkowski, Jaroslaw Kaszewski, Marek Godlewski, Anna Slonska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski) Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten” Nurenberg iENA 2018 3.10.2018


Efekty stażu badawczego dr Mariki Ziętak z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

W czasopiśmie NATURE (IF 44.958) ukazała się publikacja zatytułowana “De novo NAD+ synthesis enhances mitochondrial function and improves health”, której współautorem jest dr Marika Ziętak z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Publikacja powstała podczas stażu badawczego dr Ziętak na Politechnice Federalnej w Lozannie (Szwajcaria) w ramach programu Rozwój młodej kadry naukowej Konsorcjum KNOW

W przeprowadzonych badaniach scharakteryzowano inhibitory enzymu ACMSD (α-amino-β-karboksymukonianu-ε-semialdehydu), który jako kosubstrat sirtuin może mieć korzystny wpływ na metabolizm organizmu. Pokazano, że regulacja aktywności enzymu ACMSD kontroluje poziom komórkowego NAD+poprzez ewolucyjnie konserwatywny mechanizm zarówno u nicieni (Caenorhabditis elegans) jak i myszy, co wpływa na aktywność sirtuiny 1, a tym samym na homeostazę mitochondrialną, oraz długość życia. Ze względu na wysoką ekspresję genu Acmsd w wątrobie i nerkach, zastosowane inhibitory ACMSD usprawniły funkcję tych organów co może mieć terapeutyczny potencjał w chorobach takich jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby czy ostra niewydolność nerek.

Katsyuba E, Mottis A, Zietak M, De Franco F, van der Velpen V, Gariani K, Ryu D, Cialabrini L, Matilainen O, Liscio P, Giacchè N, Stokar-Regenscheit N, Legouis D, de Seigneux S, Ivanisevic J, Raffaelli N, Schoonjans K, Pellicciari R, Auwerx J. De novo NAD+ synthesis enhances mitochondrial function and improves health. Nature. 2018 Oct 24. doi: 10.1038/s41586-018-0645-6


https://www.nature.com/articles/s41586-018-0645-6

 


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie laureatem nagrody „Żagle Warmii i Mazur”

​Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodził wyróżniające się instytucje i przedsiębiorstwa z regionu, które prowadzą działania innowacyjne, odpowiedzialne społecznie i są godne naśladowania. Nagrody dla najlepszych – „Żagle Warmii i Mazur” – zostały przyznane w dwóch kategoriach: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss.

Europejska Noc Naukowców „Fusion2Night” koordynowana przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zwyciężyła w kategorii Najlepsza Usługa Warmii i Mazur. Kapituła konkursowa doceniła ogólnoeuropejski wymiar imprezy, szerokie spektrum aktywności popularno-naukowych i wysoką jakość przekazywanej wiedzy.

Europejska Noc Naukowców jest największą i najbardziej prestiżową imprezą popularno-naukową Europy. Organizowana jest zawsze w ostatni piątek września z programu Horyzont 2020 w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Ze względu na fakt, iż odbywa się równocześnie w niemal 300 miastach starego kontynentu uznawana jest za najważniejsze, ogólnoeuropejskie święto nauki, które celebruje ponad 10 milionów mieszkańców Europy. W ostatnich latach w Polsce Europejska Noc Naukowców odbywała się jedynie w Poznaniu i Olsztynie. Każdego roku Europejska Noc Naukowców zaspokaja apetyt na naukowe wyzwania kilkunastu tysięcy mieszkańców regionu. Dzieci, młodzież, a także dorośli i seniorzy mają okazję przyjrzeć się pracy badawczy „od kuchni”, biorą udział w eksperymentach, warsztatach, pokazach i bezpłatnych badaniach, uczą się krytycznego myślenia, oraz mają wyjątkową możliwość bezpośredniej rozmowy z naukowcami i sprawdzenia wielu informacji „u źródła”. Na gości Nocy każdego roku czeka niemal 200 interaktywnych wydarzeń poświęconych różnym dziedzinom nauki – od historii przez biologię aż po technologię i IT. 


Noc Naukowców – Fusion Night w Olsztynie [relacja]

Instytut Rozrodu Zwierzat i Badań Żywności PAN w Olsztynie już po raz piaty zorganizował w stolicy Warmii i Mazur najważniejszą imprezę popularno-naukową EuropyNoc Naukowców. Przez ponad 10 godzin kilkudziesięciu naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie niestrudzenie przekonywało, że nauka jest nie tylko świetną zabawą, ale też niezwykle ważną częścią naszego codziennego życia.

Obchodzona 28 września 2018r. w całej Europie Noc Naukowców to czas, w którym oczy wszystkich zwrócone były w stronę naukowców, ich badań, odkryć i osiągnięć. To czas, gdy każdy bez względu na wiek czy wykształcenie mógł wziąć „naukę w swoje ręce”, wcielając się w rolę odkrywców, eksperymentatorów i badaczy.

Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierzat i Badań Żywności PAN w Olsztynie odeszli na ten jeden dzień od swoich poważnych projektów, by bawić się z publicznością i zachęcać najmłodszych do wkroczenia w przyszłości właśnie na ścieżkę kariery naukowej. Popularno-naukowe pokazy, warsztaty, eksperymenty i konkursy były znakomitym pretekstem do spotkania z badaczami i przekonania się jak ważne są osiągnięcia nauki w naszym codziennym życiu.

Biorąc udział w atrakcjach przygotowanych przez naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN kilka tysięcy gości Nocy Naukowców, w tym dzieci, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy, mogli m.in. dowiedzieć się jak uniknąć zakażeń przewodu pokarmowego, zrozumieć jak fermentują różne produkty spożywcze, sprawdzić czym są liofilizaty i wykorzystać je do stworzenia własnych kosmetyków, a także zobaczyć jak wygląda praca w laboratorium kryminalistycznym. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty w formule „hands on”, podczas których zamienialiśmy swój smartfon w mikroskop, budowaliśmy żelkowe DNA i tworzyliśmy sztuczny kawior wykorzystywany w kuchni molekularnej. Nie zabrakło też dyskusji z ekspertami na temat przyszłości żywności w dobie robotów, drukarek 3D i rolnictwa wertykalnego.

Wśród stanowisk przygotowanych przez Instytut znalazły się również warsztaty i pokazy poprowadzone przez partnerów Nocy Naukowców: Oddział PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie Bank Żywności w Olsztynie, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Instytut Rybactwa Śródlądowego, EIT Food, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Manufakturę Naukowców oraz Nadleśnictwo Olsztynek.

Zobacz pełną galerię zdjęć (http://pan.olsztyn.pl/2018/10/noc-naukowcow-fusion-night-2018-foto/)

Zobacz pełną galerię zdjęć (http://pan.olsztyn.pl/2018/10/noc-naukowcow-fusion-night-2018-foto/)


Weekend z konikiem polskim

Stadnina koników polskich przy Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie po raz kolejny była gospodarzem imprezy hodowlanej, która odbywa się pod nazwą „Weekend z konikiem polskim”. Podobnie jak w poprzednich latach, przegląd hodowlany poprzedziła polowa wierzchowa i zaprzęgowa próba dzielności dla młodych klaczy i ogierów.

W Popielnie próby dzielności, którym poddawane są zarówno klacze jak i ogiery odbywają się od 2000r. Każdego roku przybywa koni przystępujących do prób dzielności, ponieważ potwierdzenie użytkowości konika jest warunkiem przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych. Konik polski jest nie tylko depozytariuszem cennych genów, nie tylko spełnia rolę w ochronie i pielęgnacji krajobrazu, ale jest również zwierzęciem, które z powodzeniem można i powinno się użytkować. W tym roku trzy konie przystępowały do próby zaprzęgowej i siedem do próby wierzchowej. Trzy konie, które poddano próbie polowej są własnością SB w Popielnie, pozostałe należą do prywatnych hodowców. Przygotowaniem koni do próby zaprzęgowej zajmuje się główny stajenny, Jacek Lipka, a do próby wierzchowej dr hab. Marta Siemieniuch. Należy podkreślić świetne przygotowanie kondycyjne wszystkich koni, z których 6 zdało próbę z oceną wybitną (w tym wszystkie nasze koniki).

Na ocenę końcową składa się kilka elementów: długość kroku w stępie, długość kroku w kłusie, tempo przebycia 500 m w stępie oraz w kłusie, zachowanie konia podczas próby, ale również różnica liczby oddechów i tętna 30 minut po zakończeniu próby, w porównaniu z tymi parametrami mierzonymi przed rozpoczęciem próby. Koń, żeby zdać próbę na ocenę wybitną, musi charakteryzować się bardzo dobrym ruchem, być posłuszny, ale również powinien być świetnie przygotowany kondycyjnie.

Następnego dnia odbył się coroczny przegląd hodowlany oraz wpis młodych ogierów i klaczy do księgi stadnej, tzw. licencja. Przegląd hodowlany poprowadzili dr Siemieniuch i prof. Zbigniew Jaworski. Komisji oceniającej konie przewodniczył Jan Słomiany z Roztoczańskiego Parku Narodowego, który jest Prezesem Związku Hodowców Koników Polskich oraz Przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej Kn. W skład komisji weszli również: Adam Domżała, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni oraz Marek Niewiński, Dyrektor Podlaskiego Związku Hodowców Koni.

Uczestnicy przeglądu mieli możliwość obejrzenia grupy ogierów czołowych złożonej z 5 koni, następnie 18 klaczy hodowlanych z tegorocznym przychówkiem. Przegląd kończył się oceną młodych koni, z których wszystkie uzyskały aprobatę komisji i otrzymały wpis do księgi stadnej, będący warunkiem uczestnictwa w programie hodowlanym. Z pięciu koni poddanych ocenie, trzy należą do SB (Brzanka P, Obra P i Batial P), pozostałe dwa konie są własnością hodowców prywatnych.

Po przeglądzie odbyło się seminarium naukowe, kończące oficjalną część imprezy. Dr Siemieniuch, prowadząca hodowlę koni w Popielnie, przedstawiła aktualny stan hodowli rezerwatowej, a dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu wygłosiła wykład pt.: „Wild at heart. Dzikość wrodzona czy nabyta. Wyniki badań zachowania koników polskich ze stajni i rezerwatu w SB Popielno”. Prelekcje wywołały bardzo aktywną dyskusję, która kontynuowana była jeszcze podczas części nieoficjalnej sobotniego spotkania.

Przegląd hodowlany i seminarium odbyły się w dniach 31 sieprnia – 1 września 2018 i zgromadziły kilkadziesiąt osób.


III Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zaprasza na Sympozjum „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności”, które odbędzie się 5-6 listopada 2018 r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie. To już trzecia edycja Sympozjum, organizowana z nadzieją, że wydarzenie na stałe wpisze się już w „mapę” naukowo-praktycznych spotkań w regionie północno-wschodniej Polski. Malowniczy Półwysep Popielański jako miejsce Sympozjum odzwierciedla nie tylko piękno Mazur, ale jest żywym przykładem bioróżnorodności w przyrodzie.

Tematyka najbliższego Sympozjum, podobnie jak poprzednich, obejmuje szeroko rozumianą ochronę bioróżnorodności. Zaplanowano cztery sesje tematyczne związane z biotechnikami rozrodu, które mają zastosowanie u zwierząt wolno żyjących, problematyką rozrodu ptaków w obliczu antropopresji oraz interakcji pomiędzy gospodarką a bytowaniem zwierząt dzikich.

Do udziału w Sympozjum organizatorzy zaprosili nie tylko cenionych naukowców i praktyków z Polski, ale również z wiodących ośrodków zagranicznych. Uczestnictwo w Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz poznania metod i technik badawczych. Obecność na Sympozjum sprzyjać będzie także ożywieniu dotychczasowych i nawiązaniu nowych znajomości między naukowcami, doktorantami, hodowcami oraz pracownikami instytucji czynnie zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://pan.olsztyn.pl/bioroznorodnosc3/


Szkoła Letnia ZSD KNOW

W dniach 3-5 września 2018 r., w Kazimierzu Dolnym, odbyła się Szkoła Letnia Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej  KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Doktoranci wzięli udział w licznych wykładach w ramach przedmiotów “Ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań naukowych” oraz “Molekularne projektowanie 3D”. Odbyła się również sesja sprawozdawcza, podczas której młodzi adepci nauki zaprezentowali wyniki badań prowadzonych w ramach projektów promotorskich. Link do fotorelacji znajduje się poniżej.

link do galerii zdjęć


„Ciekawostki z fizjologii zwierząt”  autorstwa prof. Tomasza Motyla z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

„Treści zawarte w 33 rozdziałach tej książki ujmują trafnością i wzbudzają ciekawość czytającego już samymi tytułami, zachęcając do bliższego poznania. Zwarte treści rozdziałów zachowują formę lekkości, mimo ciężaru merytorycznego współczesnej wiedzy i niezbędnych szczegółów w jej prezentacji. Powyższe atrybuty tej książki spełniają wymagania współczesnych publikacji, nie tylko popularnonaukowych, zapewniając im poczytność i zainteresowanie. Niezbędnego podkreślenia wymagają wyjątkowo ważne i ciekawe poznawczo wartości współczesnej wiedzy fizjologicznej, prezentowane w ujęciu funkcjonowania mechanizmów przyczynowo-sprawczych, obejmujących regulacje neuronalne, hormonalne i na poziomie genetycznym, epigenetycznym, przemiany energii i materii oraz homeostazy i szeroko pojmowanego wpływu czynników środowiska zewnętrznego. Duże wrażenie sprawiają przekonujące opisy plastyczności i siły przystosowania narządów, układów i całego organizmu w ujęciu ich perfekcyjnego funkcjonowania wielogatunkowego, a w szczególności zwierząt wyższych, wolno żyjących i człowieka. Atrakcyjne treści i epokowe odkrycia zostały podparte i wzbogacone prezentacją noblistów, dodając walorów opracowanym zagadnieniom. Uwzględniając dodatkowo brak podobnych publikacji, jak powyższa, w zakresie polskiego piśmiennictwa edukacji wyższej, średniej i popularnonaukowej, konieczne wydaje się jej szybkie opublikowanie, a przez to szersze udostępnienie publiczności i społeczeństwu, które w świecie technokratycznego przesycenia wraca do piękna natury i potrzebuje dostępu do tej wiedzy.”

                                                                                                                                                      prof. dr hab. Tadeusz Studziński

 


II Sympozjum KNOW 2018

W dniach 18-20 czerwca 2018r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbędzie się II Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Konsorcjum Naukowego KNOW, oraz XII Sympozjum “Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”.

Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań m.in. w obszarze:

  • Genetycznych i epigenetycznych podstaw doskonalenia cech produkcyjnych i funkcjonalnych oraz zdrowia zwierząt gospodarskich;
  • Badań epidemiologiczych zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz środowiska jako źródeł patogenów groźnych dla człowieka i zwierząt;
  • Innowacyjnych metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt;
  • Jakości i bezpieczeństwa żywności.

Podczas Sympozjum wyniki działalności badawczej przedstawią młodzi naukowcy – beneficjenci środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów, reprezentujący Konsorcjum Naukowe KNOW oraz towarzyszące Instytuty.

Uczestnicy Sympozjum będą mieli także możliwość zwiedzania Stacji Badawczej PAN w Popielnie.

Zgłoszenia do biernego udziału w Sympozjum przyjmowane są pod adresem: j.murawska-kempa@pan.olsztyn.pl


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie zwyciężył w konkursie Popularyzator Nauki 2017!

 

Organizowany przez Serwis PAP Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs o tytuł Popularyzatora Nauki 2017 rozstrzygnięty! Wyniki 13. edycji konkursu ogłoszono 15 stycznia w Warszawie, podczas uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik.

Konkurs Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie zwyciężył w kategorii „Instytucje Naukowe”. Kapituła konkursu doceniła ponad dziesięcioletnią działalność popularnonaukową naukowców Instytutu, jej różnorodność i jakość przekazywanych informacji. Instytut może poszczycić się organizacją najważniejszej imprezy promującej naukę w Europie – Nocy Naukowców, która w Olsztynie odbywa się pod hasłem „Fusion Night”. Setki eksperymentów, doświadczeń, warsztatów i spotkań z badaczami zaspokoiły apetyt już niemal 50 tysięcy pasjonatów nauki. Flagową imprezą Instytutu jest też Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też Sztuka!”, który odbywa się w samym sercu olsztyńskiej starówki. Wyprowadzając naukę z niedostępnych laboratoriów do centrum miasta naukowcy docierają do sceptyków naukowych odkryć, którzy czasami po raz pierwszy mają możliwość przyjrzenia się efektom pracy badawczy z bliska i przekonują się jak ważną rolę odgrywają one w naszym codziennym życiu.

W popularnonaukowym portfolio Instytutu znajdziemy też m.in. mobilne warsztaty w warmińsko-mazurskich szkołach, naukowe ferie, dni otwarte, udział w konferencjach Polskiej Akademii Dzieci, Olsztyńskich Dniach Nauki i w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

 

Laureatów tytułu Popularyzator Nauki wybrała Kapituła konkursu, w skład której weszli m.in. Robert Firmhofer – dyrektor Centrum Nauki Kopernik, red. Krzysztof Michalski – dziennikarz naukowy Polskiego Radia, Magdalena Fikus – popularyzatorka nauki, współorganizatorka warszawskiego Festiwalu Nauki, a także laureaci ubiegłorocznych edycji konkursu, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu PAP Nauka w Polsce. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber – jeden z inicjatorów konkursu, wieloletni prezes PAN.

Konkurs Popularyzator Nauki jest organizowany od 2005 roku. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.: neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki, archeolog prof. Andrzej Kokowski, a także firmy np. SAMSUNG i instytucje, np. Centrum Nauki Kopernik, Polska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.
Dr Tomasz Stenzel otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Dr n. wet. Tomasz Stenzel z Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie znalazł się w gronie 168 młodych naukowców, którzy w 2016 roku otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W szranki zmagań o stypendium stanęło 1337 osób.  Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat.

Stypendysta prowadzi badania naukowe w obszarze chorób zakaźnych i immunologii ptaków, w szczególności gołębi. Od 2010 roku tematyka badań prowadzonych przez dr Tomasza Stenzel skupia się wokół zakażeń cirkowirusem gołębi, wywierających silne działanie immunosupresyjne. Jest On autorem publikacji dotyczących zmienności genetycznej cirkowirusów występujących u gołębi, sekwencji genu kapsydu oraz całych genomów wirusa. Badania filogenetyczne przeprowadzone przez Stypendystę pozwoliły na wyodrębnienie nieznanego do tej pory atypowego szczepu cirkowirusa gołębiego, co stanowi podstawę do tworzenia nowej grupy filogenetycznej.

Aktualnie dr Tomasz Stenzel realizuje projekt badawczy finansowany przez NCN pt. „Ocena wpływu rekombinowanego białka kapsydu cirkowirusa gołębiego na kształtowanie się wybranych zjawisk odpornościowych u gołębi (nr 2014/15/D/NZ6/02416)”. Prowadzone w ramach projektu prace badawcze są pierwszymi na świecie dotyczącymi kształtowania się odpowiedzi immunologicznej u gołębi na skutek kontaktu z antygenami powierzchniowymi wirusów. Ponadto, projekt zakłada uzyskanie swoistych przeciwciał monoklonalnych przeciwko wybranym subpopulacjom limfocytów T gołębi oraz opracowanie metodyki, opartej o techniki biologii molekularnej, służącej określaniu ekspresji genu odpowiedzialnego za produkcję interferonu przez limfocyty, dzięki czemu otwarta zostanie droga dalszego rozwoju wiedzy z zakresu immunologii tego gatunku ptaków. Badania prowadzone przez Stypendystę, oprócz aspektu naukowego, posiadają również aspekt praktyczny, umożliwiający ich późniejsze wdrożenie.


Dr n. wet. Yauheni Zhalniarovich z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM laureatem grantu w programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr n. wet. Yauheni Zhalniarovich z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM otrzymał grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Tytuł grantu brzmi „Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczenia guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy (LIDER/10/0001/L-7/15/NCBR/2016)”, zaś jego wartość to prawie 1 mln zł. Badania rozpoczęły się w marcu 2017 i potrwają do 2020 r.

Problem, który zespół naukowców pod kierunkiem dr n. wet. Yauhenia Zhalniarovicha z Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką chce rozwiązać, dotyczy opracowania nowych technik operacyjnych w leczeniu dolegliwości często występującej u psów, bowiem zerwanie więzadła krzyżowego stanowi przyczynę ok. 80% przypadków kulawizny u tych zwierząt. Jako model badawczy posłuży owca, ponieważ ze względów etycznych nie jest możliwe przeprowadzanie badań na tzw. zwierzętach towarzyszących człowiekowi, a do takich należą psy. Testowane nowe techniki operacyjne polegają na wszczepieniu do uprzednio rozciętej kości specjalnego implantu z tytanu. Implant po umieszczeniu w kości zmienia biomechanikę stawu kolanowego – siły tak się rozkładają, że więzadło proste rzepki przejmuje częściowo obciążenia zerwanego więzadła krzyżowego, co redukuje niestabilność w kolanie. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że 3 dni po zabiegu wszczepienia implantu zwierzę może normalnie się poruszać. Implant, który stosuje dr Yauheni Zhalniarovich został opatentowany (wspólnie z firmą ChM Lewickie z Juchnowca Kościelnego).


Publikacja KNOW w Wound repair and regeneration. The International Journal of Tissue Repair and Regeneration

W czasopiśmie „Wound repair and regeneration” (25(2):248-259) ukazała się publikacja pt. „Ekspresja Foxn1 i Mmp9 w skórze niezranionej oraz po zranieniu u młodych, dorosłych i starych/starzejących się myszy C57BL/6”, dofinansowana ze środków Konsorcjum Naukowego KNOW “Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”. Publikacja jest efektem pracy grupy badawczej dr hab. Barbary Gawrońskiej-Kozak, Prof. PAN.

Foxn1 jest czynnikiem transkrypcyjnym kluczowym dla prawidłowego rozwoju skóry. Wyniki naszych wcześniejszych badań wykazały, że Foxn1 bierze udział w regulacji procesu gojenia ran skórnych u młodych myszy. Doświadczenia przeprowadzone w prezentowanej pracy miały na celu określenie zależności pomiędzy poziomem ekspresji Foxn1 a wiekiem zwierząt oraz poznanie funkcji, jakie Foxn1 pełni w skórze niezranionej oraz po zranieniu. Badania przeprowadzono na zwierzętach C57BL/6 oraz na modelu myszy transgenicznych Foxn1::Egfp, u których wraz z ekspresją Foxn1 następuje ekspresja białka zielonej fluorescencji. Metoda ta pozwala na zobrazowanie udziału białka Foxn1 w procesach zachodzących w skórze.

W niezranionych tkankach skóry najwyższą ekspresję genów Foxn1 i metaloproteinazy macierzy 9 (Mmp9) zaobserwowano u zwierząt starych. Analiza pourazowych tkanek skórnych wykazała udział Foxn1 w procesie gojenia ran.  W dniach 1, 5 i 7 stwierdzono kolokalizację białek Foxn1-eGFP i Mmp9 na brzegach rany i w odbudowanym naskórku, co wskazuje na udział Foxn1 w procesie reepitelializacji (odtworzenia naskórka). W dniach od 14 do 36 po zranieniu Foxn1-eGFP-pozytywne komórki zlokalizowano nie tylko w naskórku, lecz również w górnej warstwie skóry właściwej (papillary dermis). Część Foxn1-eGFP-pozytywnych komórek wykazywała także ekspresję markera miofibroblastów (aSMA) co może świadczyć o ich udziale  w odbudowie skóry właściwej.

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że Foxn1 może być kluczowym czynnikiem pochodzenia epidermalnego regulującym  proces gojenia ran skórnych poprzez udział w odbudowie naskórka (reepitelializacji) oraz udział w procesie tworzenia się blizny.

Zdjęcia prezentowane w tej pracy zostały wyselekcjonowane jako najlepsze na okładkę czasopisma.

 

Publikacja do pobrania: Foxn1 and Mmp-9 expression in intact skin and during excisional wound repair in young, adult, and old C57Bl/6 mice


Dr Kinga Majchrzak – laureatka konkursów KNOW ESR i POST-DOC otrzymała grant FIRST TEAM z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Kinga Majchrzak z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie otrzymała grant na założenie własnego zespołu badawczego – FIRST TEAM –  z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości prawie 2 mln zł przeznaczony jest na innowacyjne badania naukowe dotyczące modyfikacji ścieżek sygnałowych w limfocytach Th17 izolowanych od psów. Badania pilotażowe przeprowadzone zostały w ramach projektu badawczego ESR (Early Stage Researcher) KNOW. Uzyskane finansowanie pozwoli nie tylko na realizacje prac badawczo-rozwojowych na najwyższym poziomie, ale też na zatrudnienie młodych naukowców. Badania prowadzone będą we współpracy z dr Chrystal Paulos (Medical University of South Carolina, USA).

Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-trzeciego-konkursu-first-team/

 


Nagroda za najlepszy poster dla doktorantki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Podczas I Konferencji Doktorantów PAN, zorganizowanej w dniach 23-25 czerwca w Warszawie, mgr Joanna Najmuła, doktorantka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, otrzymała nagrodę za najlepszy poster.

Konferencja Doktorantów PAN to odpowiedź Rady Samorządu Doktorantów PAN na potrzebę zintegrowania środowiska doktorantów PAN, wynikającą ze zmieniających się przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, planowanych wewnętrznych zmian w funkcjonowaniu Akademii, warunków studiowania, interdyscyplinarności oraz promocji studiów doktoranckich w PAN.


Finał Rankingu Szkół Wyższych 2017 Perspektywy – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW na 1 miejscu
 
12 czerwca 2017 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się finał Rankingu Szkół Wyższych 2017 Perspektywy.

Ranking Perspektyw to od lat najpopularniejsze i najdokładniejsze zestawienie wyższych uczelni w Polsce. Cieszy się popularnością wśród maturzystów, uznaniem wśród naukowców, jest także doceniany za granicą. W jego Kapitule zasiadają wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, nauki i biznesu.

To trzecie już zwycięstwo naszego Wydziału  w kategorii “weterynaria” w tym prestiżowym konkursie. Wyróżnienie z rąk prof. dr hab. Michała Kleibera odbierał Dziekan, prof. dr hab. Marcin Bańbura.

 

materiały z sggw.pl & wmw.sggw.pl


Dr hab. Agnieszka Wacławik wybrana członkiem Międzynarodowego Komitetu zajmującego się organizacją konferencji: International Conference on Pig Reproduction(ICPR)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Agnieszka Wacławik została wybrana członkiem Międzynarodowego Komitetu zajmującego się organizacją konferencji: International Conference on Pig Reproduction(ICPR). Nominacja ta została ogłoszona podczas ostatniej Konferencji ICPR, która odbyła się na Uniwersytecie Missouri w Columbii w Stanach Zjednoczonych w dniach 11-14 czerwca 2017 r.

Szczegóły na stronie http://pan.olsztyn.pl/2017/06/nominacja-dr-hab-agnieszki-waclawik-do-miedzynarodowego-komitetu-icpr/


I Sympozjum KNOW

W dniu 12-13 czerwca 2017r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbyło się I Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, zorganizowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW pod tą samą nazwą. Poza członkami Konsorcjum w Sympozjum uczestniczyli naukowcy z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie oraz Instytut Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Głównym celem Sympozjum była ocena wyników działalności badawczej młodych naukowców – beneficjentów środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów. W ramach Sympozjum odbyły się dwie sesje plenarne, w czasie których wygłoszone zostały 4 referaty, przez wyróżniających się młodych pracowników Konsorcjum. Ponadto w czterech sesjach wygłoszono 27 komunikatów naukowych (materiały w załączniku). Wykładom plenarnym i komunikatom naukowym towarzyszyła ożywiona dyskusja. Uczestnicy Sympozjum mieli także możliwość zwiedzania stacji badawczej w Popielnie. Generalnie, Sympozjum spotkało się z bardzo przychylną opinią uczestników, organizatorzy podkreślali wysoki poziom wyników badań prezentowanych przez młodych naukowców, reprezentujących Konsorcjum Naukowe KNOW oraz towarzyszące Instytuty.

Link do galerii zdjęć
Prof. M. Król Człowiekiem Roku 2016

Profesor Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW zwyciężyła w plebiscycie “Człowiek Roku” w kategorii nauka. Tytuł jest wyrazem uznania dla jej pracy badawczej, dzięki której być może dokona się przełom w leczeniu nowotworów.

Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW w 2016 r. otrzymała prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) o wartości ponad 1,4 mln euro. Dzięki uzyskanej dotacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW powstało laboratorium Król Lab. Pracujący w nim zespół naukowców przez pięć lat będzie prowadził projekt badawczy mający na celu wyjaśnienie zjawiska biologicznego odkrytego przez prof. Magdalenę Król. Podczas wieloletniej pracy naukowej związanej z badaniem nowotworów zauważyła ona, że pewne komórki układu immunologicznego przekazują komórkom nowotworowym specyficzną grupę białek i wpadła na pomysł wykorzystania tej wiedzy w praktyce onkologicznej. Ten mechanizm prawdopodobnie może zostać wykorzystany do precyzyjnego dostarczania leków niszczących nowotwór bezpośrednio do guza. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, czeka nas przełom w terapii onkologicznej.

Jak duża jest szansa? O przyznaniu grantu ERC decyduje grono wybitnych naukowców. Statystycznie aż 20% wyróżnionych w ten sposób projektów badawczych doprowadziło do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50% przyczyniły się do znacznego postępu.

Dorobek naukowy prof. Magdaleny Król był już wcześniej zauważany i doceniany. Jest mi.in. laureatką nagrody naukowej tygodnika „Polityka” (2013) oraz zwyciężczynią plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii nauka (2014).

Więcej o dorobku naukowym i badaniach prowadzonych przez prof. Magdalenę Król można przeczytać na stronie http://www.media.sggw.pl/pr/326140/praca-naukowa-to-moje-hobby.

O pracy zespołu prof. Magdaleny Król i innych naukowcach z SGGW zajmujących się diagnostyką i terapią nowotworów można przeczytać w artykule http://www.media.sggw.pl/pr/343471/naukowcy-z-sggw-opracowuja-nowe-metody-walki-z-rakiem.

Tytuł Człowieka Roku przyznawany jest w 8 kategoriach. Plebiscyt organiozowany jest przez redakcję Gazety Wyborczej.

(sggw.pl)

(fot. wyborcza.pl)


Szczegółowy plan Sympozjum dostępny jest pod adresem http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=1089


Efekty stażu badawczego dr. Bartosza Fotchki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach krótkoterminowego wyjazdu KNOW

W czasopiśmie Journal of Nutritional Biochemistry (IF 4,668) (doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.03.004) ukazała się publikacja zatytułowana ‘Raspberry pomace alters cecal microbial activity and reduces secondary bile acids in rats fed a high-fat diet’. Publikacja jest efektem współpracy z zespołem badawczym kierowanym przez Profesora Alana Mackie oraz badań prowadzonych przez dr. Bartosza Fotschki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie podczas krótkoterminowego stażu naukowego finansowanego w ramach KNOW w Institute of Food Research, Norwich Research Park (Norwich, Wielka Brytania). Podczas stażu naukowego analizowano wpływ preparatów wytłokowych z malin na syntezę i profil kwasów żółciowych u szczurów Wistar żywionych dietą wysokotłuszczową.

 Efekty stażu badawczego dr Anny Michalskiej z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach krótkoterminowego wyjazdu KNOW

W czasopiśmie Food Chemistry (IF 4,052) (numer 232, 306-315) ukazała się publikacja zatytułowana ‘Influence of osmotic dehydration pre-treatment and combined drying method on physico-chemical and sensory properties of pomegranate arils, cultivar Mollar de Elche’. Publikacja jest efektem współpracy z zespołem badawczym kierowanym przez Profesora  Angela Antonio Carbonell Barrachina oraz badań prowadzonych przez dr Annę Michalską z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie podczas krótkoterminowego stażu naukowego finansowanego w ramach KNOW w Miguel Hernández University of Elche (Orihuela, Hiszpania). Podczas stażu naukowego analizowano zmiany zawartości związków polifenolowych w osnówkach granata (Punica granatum L.) odwadnianych osmotycznie w wybranych sokach owocowych. Zawarte w publikacji wyniki zostały opracowane podczas stażu naukowego oraz przyczyniły się do nawiązania współpracy nad wspólnym projektem dotyczącym zastosowania proszków z owoców aronii, buraka oraz wiśni do barwienia soków pochodzących z odmiany ‘Mollar de Elche’ – najbardziej popularnej odmiany granatów w Hiszpanii.

Publikacja do pobrania: Influence of osmotic dehydration pre-treatment and combined drying method on physico-chemical and sensory properties of pomegranate arils, cultivar Mollar de Elche


Z okazji 10-lecia European Research Council przygotowane zostały materiały promujące wybranych 10 projektów i 10 wybranych naukowców finansowanych przez ERC. Wśród nich znalazła się Prof. Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

 


Ogłoszenie do wydruku


Wielki sukces uczonych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (Jastrzębiec) na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Inowacji, INPEX 2016, Pittsburg, USA

Na światowych targach  wynalazczości INPEX  w USA w Pittsburgu zespół  pod kierunkiem prof. J.O. Horbańczuka uzyskał jedną z najważniejszych nagród – statuetkę za najlepszy patent /wynalazek europejski prezentowany  na targach (THE BEST INVENTION OF EUROPE 2016) –  za  „Opracowanie innowacyjnej technologii  produkcji suszonego  mięsa strusi jako źródło wysoko przyswajalnego żelaza do wykorzystania  w  diecie  ludzi z niedoborami żelaza zweryfikowanego na modelu zwierzęcym”.

Ponadto drugi wynalazek „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania wyrobów z mięsa strusiego” uzyskał Złoty Medal z Wyróżnieniem oraz Nagrodę Specjalną przyznaną przez Taiwan Invention Association


Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2016 dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Zespół naukowy Instytutu w składzie: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, prof. Graca Ferreira-Dias, dr Anna Szóstek i dr Antonio Galvao, otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2016.Nagroda przyznana została za cykl prac pt. „Regulacja funkcji wydzielniczych błony śluzowej macicy i ciałka żółtego klaczy w przebiegu cyklu jajnikowego i stanach patologicznych”. Badania wyróżnionego zespołu mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania chronicznego zwyrodnieniowego zapalenia błony śluzowej macicy (endometrosis), a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień Wydziałów Polskiej Akademii Nauk: https://www.youtube.com/watch?v=7skZxBvVOJ8

 


Centralne Biuro KNOW ogłosiło wyniki konkursów

 

na projekty ESR3 http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=354

i staże POST-DOC3 http://know.wmw.sggw.pl/?page_id=452

 

Recenzje, punktacja oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.


Wystąpienie dr hab. Małgorzaty Gajewskiej w XXVI Sesji Noblowskiej

Dnia 5 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Plac Bankowy 1) w Warszawie odbyła się XXVI Sesja Noblowska poświęcona tegorocznemu laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, którą otrzymał: Prof. Yoshinori Ohsumi za odkrycie mechanizmu autofagii w komórkach. Sesje Noblowskie organizowane są każdego roku w grudniu przez I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tym razem jednym z wykładowców podczas Sesji Noblowskiej był pracownik Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, dr hab. Małgorzata Gajewska, która opowiedziała o funkcji autofagii w komórkach i jej roli w procesach rozwojowych oraz starzeniu organizmu.


Odkryliśmy i opisaliśmy nowy mechanizm śmierci i eliminacji  komórek lutealnych w ciałku żółtym (IRZiBŻ)

Wykazaliśmy, iż w procesie regresji ciałka żółtego, obok apoptozy i autofagii komórki lutealne są eliminowane w ramach procesu kontrolowanej nekrozy zależnej od kinaz treoninowo-serynowych (RIPK) nazywanej nekroptozą. Nekroptoza różni się od apoptozy i autofagii zarówno swoistym mechanizmem działania, jak i znaczeniem fizjologicznym. Kluczowym czynnikiem inicjacji nekrozy są białka współdziałające z serynowo – treoninowymi receptorami (RIP1; ang. Receptor Interacting Proteins) o aktywności kinazowej. W morfologicznym obrazie nekroza u organizmów zwierzęcych przejawia się pęcznieniem komórek i organelli, głównie mitochondriów, wczesnym pęknięciem błony komórkowej, nie obserwuje się natomiast kondensacji chromatyny. Ten rodzaj śmierci komórkowej, w odróżnieniu od apoptozy, uczestniczy nie tylko w procesach rozwojowych i fizjologicznych, ale także w procesach patologicznych, z udziałem prozapalnych cytokin.

Zespół badawczy z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu pod kierunkiem prof. Dariusza Skarżyńskiego, w ramach realizacji projektu NCN SONATA 6 (2013/11/D/NZ9/02685),  kierowanego przez dr Takuo Hojo, opublikował ostatnio na łamach renomowanego czasopisma Scientific Reports (Nature Group, IF 5,525; http://www.nature.com/srep) publikację naukową pod tytułem: Programmed necrosis – a new mechanizm of steroidogenic luteal cell death and elimination during luteolysis in cows” Scientific Reports 6:38211; DOI: 10.1038/srep38211.

W publikacji opisaliśmy ekspresję obu kinaz RIPK1 i RIPK3 w ciałku  żółtym w trakcie cyklu jajnikowego i stwierdziliśmy wzrost ich ekspresji i aktywności w trakcie spontanicznej i indukowanej prostaglandyną F (PGF) luteolizy u krowy. Ponadto wykazaliśmy, iż prozapalne cytokiny, (czynnik martwicy nowotworów-α – TNF i interferon-γ – IFNG) stymulują ekspresję kinaz RIPK w komórkach steroidogennych (LSC), co sugeruje, że TNF i IFNG są głównymi regulatorami kinaz RIPK w komórkach ciałka żółtego, opisujac ich receptorowy i molekularny mechanizm działania.

Wydanie publikacji było sponsorowane przez Program KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”


Rys. Mechanizmy indukcji procesu luteolizy u krów oraz szlaki śmierci komórek podczas luteolizy w komórkach ciałka żółtego.


Międzynarodowy sukces Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, członka Konsorcjum naukowego KNOW

Międzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces nie tylko w wymiarze prestiżowym, ale także finansowym – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów Euro na siedem lat.

EIT jest niezależną agendą Unii Europejskiej, której misją jest stworzenie mechanizmów zmniejszających innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Odbywa się to poprzez łączenie najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (ang. KIC), które dążą do rozwiązywania największych wyzwań społecznych.

Konsorcjum FoodConnects skupia 50 partnerów z 13 krajów Europy. W skład wspólnoty wchodzą uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych – m.in. Uniwersytet Cambridge, Politechnika w Monachium, Politechnika w Zurichu – a także takie potęgi biznesowe jak Nestle, PepsiCO, Sodexo, Siemens czy Robert Bosch GmbH. Wśród polskich partnerów konsorcjum oprócz Instytutu PAN w Olsztynie znalazł się również Uniwersytet Warszawski, Grupa Maspex Wadowice i Grupa Raben Polska. W ciągu najbliższych siedmiu lat, partnerzy zainwestują w to przedsięwzięcie łącznie około 1 200 mln euro oraz skorzystają z 400 mln euro finansowania przekazanego przez EIT.

Celem Konsorcjum jest uczynienie Europy światowym liderem w obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonej produkcji żywności. Opracowane zostaną nowe produkty, usługi i modele biznesowe, które wpłyną na wzrost zaufania konsumentów i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa na całym świecie. W ciągu najbliższych siedmiu lat wspólnota FoodConnects powoła do życia 350 start-upów, które pomogą zrealizować ten cel. Konsorcjum stworzy też międzynarodowe programy wymiany studentów oraz rozwinie unikatowy, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Przeszkolonych zostanie również tysiące studentów oraz specjalistów w zakresie żywności poprzez warsztaty, szkoły letnie oraz internetowe programy edukacyjne, obejmujące MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses).

W ramach struktury konsorcjum utworzonych zostanie 5 centrów kolokacji (zarządzających realizacją projektu na wydzielonej części Unii Europejskiej). Jedno z nich będzie mieścić się w Warszawie i będzie obejmować nie tylko Polskę, ale również kraje nordyckie oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

Więcej informacji na stronie EIT (https://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-winning-innovation-partnership-food)

  


Współpraca z Uniwersytetem Miguel Hernandez w Hiszpanii

Podczas krótkoterminowego pobytu (16 – 23.10.2016) w ramach projektu KNOW na Uniwersytecie Miguel Hernandez UMH (Orihuela/Alicante) w Hiszpanii dr Anna Michalska z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie nawiązała współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem Profesora Angela Antonio Carbonell-Barrachina. Grupa ‘Food quality and safety’ prowadzi badania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych zarówno w czasie trwania procesów produkcyjnych jak i w okresie ich przechowywania, współpracując z liczną bazą firm z branży spożywczej. W trakcie pobytu dr Anna Michalska zaprezentowała wyniki swoich prac badawczych podczas wykładu zatytułowanego ‘Can we powder the fruits?’, skierowanego do pracowników i doktorantów UHM, nakreślając obszary współpracy pomiędzy jednostkami i możliwości przyszłych wspólnych planów badawczych. Podczas wizyty na UMH zostały uszczegółowione warunki przyszłej współpracy pomiędzy instytucjami oraz został przygotowany plan publikacji dotyczącej oceny jakości suszy jabłkowych, pochodzących z wybranych regionów Europy, a także rozpoczęto pracę nad wspólnym projektem dotyczącym możliwości zastosowania proszków z owoców aronii i czarnej porzeczki owocowych do barwienia soków z owoców granata odmiany Mollar de Elche.

  


Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich – Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – 5 września 2016 r.

Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich konsorcjum naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” odbyła się w dniu 5 września 2016 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  

W uroczystości uczestniczyli między innymi dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn, dr wet. Ludwik Bartoszewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, mgr inż. Ryszard Cecot – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. dr hab. Romuald Zabielski – Przewodniczący Rady Kuratorów PAN oraz prof. dr hab. Jan Kotwica – Członek Rady NCN. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski oraz Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. Grzegorz Białuński. W uroczystości uczestniczyli także Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Marian Binek oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tej Uczelni prof. dr hab. Marcin Bańbura. Władze Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności reprezentowali Dyrektor – prof. dr hab. Mariusz Piskuła oraz Zastępcy Dyrektora – dr hab. Barbara Wiśniewska, prof. nadzw. i prof. dr hab. Dariusz Skarżyński. Z ramienia Dyrekcji  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w inauguracji uczestniczyli prof. dr hab. Jacek Kuźmiak – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych oraz dr hab. Mirosław Polak, prof. nadzw. – Sekretarz Naukowy. Na uroczystość przybyli także członkowie Dyrekcji Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i mgr Cyprian Tomasiuk –  Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych.

  

Uroczystość otworzył i powitał gości prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Następnie, prof. dr hab. Tomasz Motyl – Przewodniczący Rady Programowej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” przedstawił głównie kierunki działalności konsorcjum. Mówca w sposób szczególny podkreślić działania Konsorcjum na rzecz rozwoju młodych naukowców, które oprócz organizacji unikalnych w skali kraju studiów, obejmują także system grantów naukowych i stypendiów na odbycie staży zagranicznych. Prof. Tomasz Motyl zwrócił uwagę na rolę jaką pełni w konkursowym systemie przydzielania grantów Komisja Nauki, pracująca pod kierownictwem prof. dr hab. Lecha Zwierzchowskiego. Uroczystą immatrykulację studentów-doktorantów przeprowadziła dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW – Przewodniczącą Komisji ds. Młodej Kadry Konsorcjum i zarazem Koordynator Zintegrowanej Szkoły Doktorantów. Studenci złożyli tradycyjną przysięgę, po czym indeksy otrzymało 45 doktorantów z 5 jednostek naukowych wchodzących z skład konsorcjum.  Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazali między innymi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prezydent Miasta Olsztyn. Inaugurację zakończył wykład pt. „Bezpieczeństwo żywności a alergia pokarmowa” przedstawiony przez profesor Barbarę Wróblewską.

  

Inauguracja rozpoczęła cykl zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

 

Przemówienie Przewodniczącego Rady Programowej KNOW prof. dr hab. Tomasza Motyla 

Szanowni Państwo,

To dla mnie zaszczyt i satysfakcja, że mogę wystąpić w imieniu Rady Programowej KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Jest to pierwsza tak publiczna i uroczysta prezentacja działalności naszego Konsorcjum. Okoliczność jest bardzo ważna, gdyż wiąże się z otwarciem środowiskowych studiów doktoranckich w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Nasz KNOW ma charakter interdyscyplinarny, gdyż skupia wiodące jednostki naukowe reprezentujące nauki weterynaryjne, w tym dwa Wydziały Medycyny Weterynaryjnej: SGGW i UWM oraz PIW-PIB w Puławach, nauki rolnicze, w dyscyplinie Zootechnika, której przedstawicielem jest IGHZ PAN w Jastrzębcu, oraz nauki rolnicze w dyscyplinie nauki o żywieniu i żywności, reprezentowany przez IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Pomimo, że jednostki wchodzące w skład Konsorcjum KNOW reprezentują różne dyscypliny nauki to sformalizowanie ich udziału w Konsorcjum nie jest przypadkowe, gdyż poprzedzone było wieloletnią współpracą naukowo-badawczą partnerów. Organem ustawodawczym KNOW jest Rada Programowa, natomiast organami wykonawczymi Centralne Biuro KNOW oraz Biura poszczególnych partnerów. Rada Programowa wspomagana jest przez działalność Komisji Nauki oraz Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry.


Celem naszego KNOW, realizowanym konsekwentnie od początku jest działalność projakościowa, wspierająca rozwój nauk weterynaryjnych, zootechnicznych oraz o żywieniu i żywności. Działalność ta odbywa się w 2 głównych obszarach: rozwój młodej kadry naukowej oraz rozwój potencjału badawczego jednostek Konsorcjum i wzajemnej współpracy. Od początku działalności przywiązujemy dużą wagę do transparentności naszej działalności. Posiadamy własną stronę internetową, która podlega aktualizacji w oparciu o bieżące wydarzenia ważne z punktu widzenia działalności KNOW. Znajdują się tam niezbędne informacje o partnerach Konsorcjum, o aktach prawnych zawiązanych z działalnością Konsorcjum, konkursach centralnych, konkursach wewnętrznych oraz o najważniejszych osiągnięciach Konsorcjum.

Mówiąc o dokonaniach w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności, chciałbym przytoczyć kilka liczb obrazujących wielostronną, projakościową działalność KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 2 edycje konkursów na projekty ESR, dla młodych badaczy do 7 lat po doktoracie w kwocie 50 tys. zł , mające na celu wykonanie badań pilotażowych, których wyniki będą pomocne w aplikacjach o duże projekty badawcze np. w NCN czy NCBiR. W sumie przyznaliśmy 26 takich projektów. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 2 edycje konkursu na stypendia POST-DOC, na 6 miesięczne staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych. Przyznaliśmy łącznie 19 takich stypendiów naukowych. uzyskaliśmy także zgodę MNiSW na zwolnienie tych stypendiów z podatku. Centralne Biuro KNOW ogłosiło 1 konkurs na projekty promotorskie, dla opiekunów doktorantów środowiskowych studiów doktoranckich, mających na celu finansowanie realizacji prac doktorskich. W sumie przyznaliśmy 45 projektów po 150 tys. zł.

W ramach konkursów wewnętrznych ogłoszonych przez partnerów Konsorcjum sfinansowano ponad 200 czynnych udziałów w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz krótkoterminowych staży naukowych w wiodących ośrodkach zagranicznych. Sfinansowano również wprowadzenie nowych metod i technik badawczych w 34 wiodących laboratoriach Konsorcjum, a także kilkanaście publikacji w czasopismach z kwartylów Q1 i Q2.

Nasze Konsorcjum KNOW skupia szczególną uwagę na rozwoju młodej kadry naukowej, gdyż to od niej zależy przyszłość nauk weterynaryjnych, zootechnicznych i o żywieniu i żywności. To nie laboratoria i aparatura tam zgromadzona decydują o rozwoju nauki, lecz ludzie tam pracujący, ludzie dobrze wykształceni, o szerokich horyzontach badawczych, otwarci na współpracę naukową w skali międzynarodowej. Naszym celem jest wykształcenie takiej właśnie kadry naukowej w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej, którą dziś uroczyście otwieramy. Nasze studia doktoranckie są unikatowe z kilku względów. Po pierwsze mają one charakter interdyscyplinarny. Tematyka badań dotyczy zarówno badań podstawowych z zakresu genomiki, biologii molekularnej, biologii komórki, etiologii i patogenezy chorób oraz żywienia, jak również badań aplikacyjnych, mających bezpośrednie przełożenie na hodowlę zwierząt, profilaktykę, diagnostykę i terapię chorób oraz bezpieczeństwo żywności. Po wtórze, nasi doktoranci będą wspólnie realizować program studiów doktoranckich precyzyjnie przygotowany przez Komisję ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej. Będą uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez uznanych wykładowców, w tym zagranicznych. Będą poznawali najnowsze metody badawcze, odbywając zajęcia praktyczne sukcesywnie u poszczególnych partnerów Konsorcjum. Będą uczestniczyli w letnich szkołach, dzieląc się doświadczeniami z realizacji harmonogramów prac badawczych. Będą mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w uznanym zagranicznym ośrodku naukowym. Unikatowość naszych studiów doktoranckich polega również na ich rozmiarze, gdyż w jednej edycji rozpoczyna badania aż 45 doktorantów. Ich przywilejem jest możliwość uzyskania stypendium naukowego, zwolnionego na mocy decyzji MNiSW z podatku. Rzadko się również u nas zdarza, że wszyscy opiekunowie doktorantów posiadają środki finansowe, niezbędne dla realizacji prac doktorskich.

Zwracając się do przyszłych doktorantów, którzy już za chwilę, po ślubowaniu, staną się pełnoprawnymi doktorantami, chciałbym ich zapewnić, iż Rada Programowa KNOW będzie zwracała szczególną uwagę na prawidłowość przebiegu studiów doktoranckich, zapewniając Wam wszelką pomoc w realizacji prac doktorskich. Studiami będą kierować wytrawni kierownicy studiów doktoranckich. Zapewniona jest opieka wykwalifikowanej kadry samodzielnych pracowników naukowych, przyszłych promotorów. Przyznane zostanie godziwe stypendium naukowe, pozwalające na utrzymanie się w czasie studiów doktoranckich. Z drugiej strony oczekujemy od doktorantów zaangażowania w naukę, postępu w zaliczaniu przedmiotów przewidzianych programem studiów i konsekwentnej realizacji zadań przewidzianych indywidualnymi harmonogramami. Nauka jest pasjonująca, gdyż pozwala na odkrywanie nowych prawd i poznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Nauki, które Wy będziecie reprezentować to nauki eksperymentalne, oparte na doświadczeniach przeprowadzanych na organizmach żywych, narządach, tkankach, komórkach i strukturach subkomórkowych. Są to badania trudne i żmudne, wymagające znajomości złożonych metod badawczych, środków finansowych, ale przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości i co najważniejsze pasji badawczej. Wymagają też samokształcenia, niezbędnego dla zrozumienia i interpretacji wyników pracy badawczej. Ja wierzę, że nasi doktoranci posiadają wszystkie te cechy i wierzę, że po zakończeniu studiów doktoranckich spotkamy się wszyscy na uroczystej promocji doktorskiej. Fryderyk Nietzsche powiedział: „czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać trudności”.  Życzę doktorantom zadowolenia i satysfakcji z prowadzonych badań i ciekawych odkryć naukowych, ważnych dla rozwoju reprezentowanych dziedzin nauki.

 

Źródło: TVKORTOWO https://www.youtube.com/channel/UCipsgcNtifVK_Va95Sm8WXw

fot. Janusz Pająk UWM


 

Wizyta w Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Tulane University School of Medicine, USA

Podczas dwutygodniowego pobytu w ramach projektu KNOW w Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Department of Medicine, TULANE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, New Orleans, LA, USA,  Prof. nadzw. Barbara Gawrońska-Kozak z IRZiBŻ PAN w Olsztynie opracowała wraz z Prof. Jeffrey Gimble (Tulane University) i Prof. Bruce Bunnell  (Dyrektor Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, Tulane University) zasady współpracy pomiędzy tymi  instytucjami. Została ustalona wzajemna konsultacja prowadzonych badań, pomoc w ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w obszarze gojenia urazów skórnych zarówno w USA jak i w Polsce, a także wymiana doświadczeń w obszarze badań dotyczących tkanek ludzkich (izolacja i hodowla komorek skóry  oraz komorek macierzystych tkanki tłuszczowej). Barbara Gawrońska-Kozak została konsultantem we wstępnie zaakceptowany do finansowania  projekcie NIH (USA) Phase II “Adipose-Derived Stromal/Stem Cell Therapy for Pressure Ulcers” (kierownik projektu Prof. Jeffrey Gimble). W trakcie pobytu Barbara Gawrońska-Kozak wygłosiła wykład pt: “Regeneration or repair: The role of the transcription Factor Foxn1 in the skin wound healing process”.  Opracowany został również plan publikacji przeglądowej będącej częścią Wiley’s Stem Cells and Regenerative  Medicine book series pt: “Contribution of Adipose-derived Cells to Skin Wound Healing” autorstwa: Barbara Gawronska-Kozak, Amy Strong, Xiying Wu, Bruce A. Bunnell, Joanna Bukowska, Jeffrey M. Gimble.


 

Staż POST-DOC dr Kingi Majchrzak (WMW SGGW) w Medical University of South Carolina, Charleston,  USA

W ramach projektu KNOW POST-DOC dr Kinga Majchrzak z WMW SGGW w Warszawie odbyła staż podoktorski w laboratorium Mikrobiologi i Immunologii w Medycznym Uniwersytecie w Południowej Karolinie (MUSC – Medical University of South Carolina, Charleston,  USA). Badania prowadzone były w ramach projektu dotyczącego wykorzystania subpopulacji limfocytów Th17 w adoptywnej terapii komórkowej (ACT). ACT jest nową formą immunoterapii stosowanej w leczeniu nowotworów, polegającą na dożylnym podaniu limfocytów T specyficznie rozpoznających antygeny na komórkach nowotworowych. Hodowla limfocytów T ex vivo wymaga odpowiedniej aktywacji i stymulacji. Przedmiotem badań było porównanie ko-stymulacji za pomocą cząsteczki CD28 vs. ICOS oraz określenie szlaków sygnałowych wykorzystywanych przez te molekuły.

Podczas pobytu w MUSC dokończona została praca przeglądowa pt. „Exploiting IL-17-producing CD4(+) and CD8(+) T cells to improve cancer immunotherapy in the clinic” opublikowana w Cancer Immunology and Immunotherapy 2016. (2016.06.20)


 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie najlepszym w kategorii kierunków studiów: weterynaria, w rankingu Perspektyw 2016 (2016.06.08)


 

Pierwsze owoce projektu KNOW w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Podczas miesięcznego pobytu w ramach projektu KNOW w Lab. of Reproductive Physiology, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University (Japonia), dr Marta Siemieniuch z IRZiBŻ PAN w Olsztynie kontynuowała badania nad poznaniem podłoża molekularnego podklinicznych zapaleń błony śluzowej macicy, które są przyczyną znacznych strat w hodowli koni. Podkliniczne zapalenia błony śluzowej macicy odpowiadają za zmiany w mikrośrodowisku macicy, prowadząc do resorpcji zarodków, ronień, zmian długości cyklu płciowego w wyniku zaburzeń hormonalnych.

Badania przeprowadzone w Japonii były kontynuacją badań prowadzonych w Polsce w ramach projektu badawczego NCN, DEC-2011/01/B/NZ5/04173. Podczas pobytu w ramach KNOW w Okayamie uzyskane wyniki zostały zawarte w publikacji pt. “Type of inflammation differentially affects expression of interleukin 1β and 6, tumor necrosis factor-α and Toll-like receptors in subclinical endometritis in mares”, która została przyjęta do druku w czasopiśmie PLOS One. (2016.06.08)