Zintegrowana Szkoła Doktorancka WMW UWM

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie ogłasza nabór na 3-letnie Środowiskowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk weterynaryjnych, prowadzone w ramach Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Podczas studiów doktorant ma możliwość otrzymania stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie oraz odbycia stażu zagranicznego w placówce naukowej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia  31 maja 2016 roku w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn. Egzamin kwalifikacyjny z dziedziny nauk weterynaryjnych przeprowadzony zostanie w dniu 6 czerwca 2016 roku.

Szczegóły dotyczące studiów doktoranckich tutaj:

http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/studia-doktoranckie-know/

Wymagane dokumenty oraz zasady i tryb postępowanie kwalifikacyjnego tutaj:

http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/rekrutacja-3/

Kontakt:
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM
tel.: 089 523 38 05
e-mail: rychlik@uwm.edu.pl

 

Dziekanat
Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn Telefon: (0 89) 523 34 40, (0 89) 523 39 93 Fax: (0 89) 523 34 40 e-mail: medwet@uwm.edu.pl; choszcz@uwm.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

 

Prace doktorskie będą wykonywane w oparciu o projekty promotorskie finansowane przez Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Tematy projektów promotorskich realizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM

WMW UWM