Wyniki konkursów POST-DOC

Wyniki konkursu na stypendia POST-DOC – edycja 5, z dn. 15 października 2018 r.

Konkurs na stypendia POST-DOC5 ogłoszono 15 października 2018 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 listopada 2018 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 18 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 18 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC5 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na stypendia POST-DOC, z dn. 10 grudnia 2018 – KOREKTA WYNIKÓW

 

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na stypendia POST-DOC, edycja 5, z dn. 15 października 2018

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w piątej edycji konkursu na staże POST-DOC5 Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

 


Wyniki konkursu na stypendia POST-DOC – edycja 4, z dn. 16 października 2017 r.

Konkurs na stypendia POST-DOC4 ogłoszono 16 października 2017 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 listopada 2017 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 16 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 16 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC4 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na stypendia POST-DOC, edycja 4, z dn. 16 października 2017

Protokół POST-DOC4

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w czwartej edycji konkursu na staże POST-DOC4 Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


Wyniki konkursu na stypendia POST-DOC – edycja 3, z dn. 15 października 2016 r.

Konkurs na stypendia POST-DOC3 ogłoszono 15 października 2016 roku. Nabór wniosków prowadzono do 14 listopada 2016 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 10 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 10 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC3 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum (wyjątki opisano w protokole).

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na stypendia POST-DOC, edycja 3, z dn. 15 października 2016

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w trzeciej edycji konkursu na staże POST-DOC3 Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


Wyniki konkursu na stypendia POST-DOC – edycja 2 (konkurs uzupełniający), z dn. 24 lutego 2016 r.

Konkurs uzupełniający na stypendia POST-DOC2 ogłoszono 24 lutego 2016 roku. Nabór wniosków prowadzono do 9 marca 2016 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 8 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 8 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC2 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na stypendia POST-DOC, edycja 2 (konkurs uzupełniający), z dn. 24 lutego 2016

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w konkursie uzupełniającym drugiej edycji konkursu na staże POST-DOC2 Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


 

Wyniki konkursu na projekty POST-DOC – edycja 2, z dn. 15 października 2015

Konkurs na projekty POST-DOC ogłoszono 15 października 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 16 listopada 2015 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 6 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 6 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC2 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty POST-DOC, edycja 2, z dn. 15 października 2015

PDC2

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w drugiej edycji konkursu na projekty POST-DOC2 Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

POST-DOC2


 

Wyniki konkursu na projekty POST-DOC – edycja 1, z dn. 15 czerwca 2015

Konkurs na projekty POST-DOC ogłoszono 15 czerwca 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 września 2015 r.

Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” oceniła 15 wniosków spełniających wymogi formalne (wszystkie złożone wnioski) – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty POST-DOC finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty POST-DOC, edycja 1, z dn. 15 czerwca 2015

Wyniki POST-DOC1 ProtokolZestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w pierwszej edycji konkursu na projekty POST-DOC Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

POST-DOC1