Terminarz posiedzeń Rady Programowej KNOW

7 marca 2018 r.
Podsumowanie konkursów ESR4 i POST-DOC4, sprawozdanie za rok 2017 (merytoryczne i finansowe), przygotowania do II Sympozjum KNOW

6 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie półroczne, przygotowanie do Szkoły Letniej KNOW (2 edycja, 3-5 września, 2018, Puławy)
(Rada Programowa KNOW odbędzie się w DPT Wierzba)

5 września 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej 2017/2018, ogłoszenie konkursów ESR5 i POST-DOC5 na rok 2019; posiedzenie Komisji Stypendialnej oraz przyznanie stypendiów doktoranckich na rok 2018/2019
(Rada Programowa KNOW odbędzie się w Puławach)

5 grudnia 2018 r.
Podsumowanie roku 2018 oraz plany na rok 2019

 

(na RP KNOW dn. 5.12.2018 ustalony zostanie terminarz spotkań na rok 2019)

Miejscem spotkań Rady Programowej KNOW
jest Sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa