Terminarz posiedzeń Rady Programowej KNOW

6 marca 2019 r.
Sprawozdanie za rok 2018 (merytoryczne i finansowe), Zintegrowana Szkoła Doktorancka – podsumowanie, postępy doktorantów

5 czerwca 2019 r.
Sprawozdanie półroczne, przygotowanie do uroczystego zamknięcia działalności ZSD KNOW (wrzesień), przygotowania do III Sympozjum KNOW (wrzesień)

23-27 września 2019 r.
III Sympozjum KNOW w Wierzbie połączone z posiedzeniem Rady Programowej (konkretna data zostanie jeszcze ustalona), uroczyste zakończenie Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej

6 grudnia 2019 r.

Konferencja podsumowująca najważniejsze osiągnięcia Konsorcjum w czasie 5 lat funkcjonowania KNOW

 

Miejscem spotkań Rady Programowej KNOW
jest Sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa