Terminarz posiedzeń Rady Programowej KNOW

8 marca 2017 r.
Podsumowanie konkursów ESR3 i POST-DOC3, sprawozdanie za rok 2016 (merytoryczne i finansowe)

7 czerwca 2017 r.
Sprawozdanie półroczne, przygotowanie Konferencji KNOW (wrzesień 2017, Olsztyn)

14-15 września 2017 r.
Konferencja KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.
Sprawozdanie z działalności Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej 2016/2017,
ogłoszenie konkursów ESR4 i POST-DOC4 na rok 2017
(Rada Programowa KNOW odbędzie się w Olsztynie)

6 grudnia 2017 r.
Podsumowanie roku 2017 oraz plany na rok 2018

 

(na RP KNOW dn. 6.12.2017 ustalony zostanie terminarz spotkań na rok 2018)

Miejscem spotkań Rady Programowej KNOW
jest Sala Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa