Komisja Stypendialna

dr hab. Magdalena Król (przewodnicząca; WMW SGGW)

prof. dr hab. Andrzej Rychlik (WMW UWM)

dr hab. Aneta Andronowska (IRZiBŻ PAN)

prof. dr hab. Paweł Lipiński (IGHZ PAN)

prof. dr hab. Mirosław Polak (PIWet-PIB)

mgr Aneta Jończy (doktorant, IGHZ PAN)

mgr Maria Guzewska (doktorant, IRZiBŻ PAN)

 

Komisja powołana 18 czerwca 2018 r.