Osiągnięcia IGHZ Jastrzębiec

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, w poszczególnych latach.

2016
W dniu 1.12.2016 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru nowych członków Akademii. Wśród nich, w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych znalazł się Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt – prof. dr. hab. Jarosław Horbańczuk

Instytut otrzymał wyróżnienie w rankingu TOP 10 – IV Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN jako „Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2016” oraz „Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych” – Warszawa, 18 listopada 2016 r.

dr Łukasz Huminiecki otrzymał finansowanie projektu pt . ” A cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression” w prestiżowym Konkursie POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Konkurs SONATA na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:
dr Marta Czernik – “Zaburzona ekspresja białek mitochondrialnych wpływa na rozwój klonowanych zarodków: strategia zapobiegawcza”.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:
dr hab. Grażyna Ptak – “Badanie wpływu zawartości lipidów w cytoplazmie oocytów na długość diapauzy zarodkowej”.

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:
mgr Daria Reczyńska – “Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metylacji genów układu immunologicznego oraz profil mikroRNA w komórkach somatycznych mleka oraz leukocytach krwi kóz mlecznych”.

Praca zespołu Aleksandra Górecka-Bruzda, Carole Fureix, Anne Ouvrard, Marie Bourjade, Martine Hausberger “Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and the Przewalski (Equus ferus Przewalskii) horse” Science of Nature 2016 doi: 10.1007/s00114-016-1395-7 pozyskuje kolejne cytowania w prasie branżowej.
http://www.thehorse.com/articles/38372/whats-in-a-horses-yawn
http://www.baillement.com/dossier/fureix_przewalski.html
http://www.horsetalk.co.nz/2016/08/24/open-wide-researchers-yawning-horses/#axzz4PKqE3prK

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt brał udział w badania w ramach Międzynarodowego Testu Porównawczego (Horse Comparison Test 2015/16) organizowanego co dwa lata przez ISAG (International Society of Animal Genetics) w celu weryfikacji uprawnień laboratoriów prowadzących kontrolę pochodzenia koni. W Zakładzie Genetycznych Podstaw Bioróżnorodności przeprowadzono analizę 17 markerów mikrosatelitarnych DNA na materiale referencyjnym (20 próbek DNA od koni różnych ras) nadesłanym przez ISAG. Udział w teście wzięło 95 laboratoriów z całego świata z których 75 otrzymało najwyższą ocenę, w tym również IGHZ PAN (Certficate of Participartion: Absolute genotyping accuracy rank: 1)

W dniu 3 października, na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, decyzją z dnia 31 sierpnia br., pracownikom naszego Instytutu: prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, dr Justynie Jarczak, dr hab., Ninie Strzałkowskiej, dr hab. Arturowi Jóźwikowi, prof. IGHZ oraz prof. dr hab. Józefowi Krzyżewskiemu zostały wręczone DYPLOMY UZNANIA Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego za osiągnięcia naukowe, wynikające ze współpracy z panią dr hab. Jarosławą Rutkowską, prof. SGGW i jej zespołem.

Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu wzięłA udział w 67 dorocznym spotkaniu Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach w dniach 29 sierpnia – 2 września 2016 r. w Belfaście (Wielka Brytania). Prezentacja pt. „Potencjalne skutki ekspansji gospodarstw mlecznych na dobrostan pastwiskowanych krów – opinie rolników, weterynarzy oraz doradców rolniczych” przedstawiona przez dr Marchewkę zwróciła uwagę Irlandzkiej prasy branżowej: Irish Farmers Journal (http://www.farmersjournal.ie/differing-welfare-concerns-within-irish-dairy-industry-223455).

We wrześniu ogłoszono listę 20 europejskich ekspertów wybranych z 240 kandydatów, którzy zgłosili się do EIP-AGRI (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability). Wybrani eksperci z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Włoch, Holandii, Niemiec, Danii, Finlandii, Węgier, Belgii i Polski, przez rok (2016/2017) będą pracować nad zagadnieniem Jak stworzyć dobre warunki dla krów mlecznych utrzymywanych w różnych systemach produkcji (Robust and resilient dairy production systems). Jedynym ekspertem z Polski została dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Pierwsze spotkanie ekspertów odbędzie się w dniach 23 – 24 listopada 2016. Ostatecznym rezultatem ich rocznej pracy będzie raport dla Komisji Europejskiej.
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/robust-and-resilient-dairy-production-systems

Praca autorstwa dr hab A. Góreckiej-Bruzda A, C. Fureix , A. Ouvrard, M. Bourjade, M. Hausberger. “Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and PRZEWALSKI (Equus ferus przewalskii) horses,” The Science of Nature, August 2016, DOI 10.1007/s00114-016-1395-7 została zaprezentowana na stronie BBC Earth w dwa tygodnie po ukazaniu się w czasopiśmie. Link do strony: http://www.bbc.com/earth/story/20160824-why-do-horses-yawn

Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w następujących artykułach opublikowanych w Science:
1) Mathew RS, Mullan H, Blusztajn JK, Lehtinen MK. Comment on “Multiple repressive mechanisms in the hippocampus during memory formation” Science 29 Jul 2016 : 453, doi: 10.1126/science.aaf1288
http://science.sciencemag.org/content/353/6298/453.2
2) Cho BJ, Yu N, Kim VN, Kaang BK. Response to Comment on “Multiple repressive mechanisms in the hippocampus during memory formation” Science 29 Jul 2016 : 453, doi: 10.1126/science.aaf2081
http://science.sciencemag.org/content/353/6298/453.3

W dniu 6.06.2016. pracownicy naukowi Instytutu brali aktywny udział we wspólnym seminarium naukowym Harvard Medical School i Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na którym wygłosili wykłady: Prof. dr hab. J.O Horbańczuka – „Verification and use of the manufactured products prepared from ostrich meat in human diet with iron deficiencies based on animal model”, dr hab. M. Pierzchała – „PUFA diet supplementation influence on hepatic and muscle transcriptomic profile – nutrigenomics studies on pig animal model” Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, towarzyszyła im długa dyskusja. W trakcie seminarium omówiono także plany współpracy na przyszłość obejmujące m.in. wymianę pracowników naukowych, wspólne projekty i publikacje oraz kolejne wspólne seminaria naukowe

Podczas 23. Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2015 roku, w dniach 24-25.03.2016 w Centrum Nauki Kopernik, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN został nagrodzony prestiżową statuetką Vice-Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016) za wybitne osiągnięcia międzynarodowe w projekcie BIOŻYWNOŚĆ.
Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. J.O.Horbańczuka otrzymał prestiżową statuetkę Vice-Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Ambasador Innowacji 2015 za wynalazek „Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej (zgłoszenie patentowe nr: P-414678)