Osiągnięcia WMW SGGW Warszawa

Na stronie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, w poszczególnych latach.

2018

Medale i wyróżnienia zdobyte przez zespół badawczy dr hab. Michała Godlewskiego prof. nadzw.

1. Międzynarodowa nagroda EIFFEL przyznawana przez francuską federację wynalazców dla P. Kiełbik, W. Lipińskiego, M. M. Godlewskiego, J. Kaszewskiego i M. Godlewskiego za wynalazek „Technologia tworzenia nanocząstek do terapii nowotworów mózgu i choroby Alzheimera”, Targi CONCOURS LÉPINE 2018
2. Medal Brązowy dla A. Słońskiej, J. Cymerys, M. M. Godlewskiego, R. Pietruszki i M. Godlewskiego za wynalazek „Technologia tworzenia powłok o właściwościach antybakteryjnych do zastosowań w lecznictwie i przemyśle spożywczym”, Targi CONCOURS LÉPINE 2018
3. Medal „Ambasador Polskiej Wynalazczości” dla Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za sukcesy uzyskane na międzynarodowych targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania p.t. „Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków” grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW pod kierunkiem dr hab. Michała M. Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka). Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w latach 2016-2017. INTARG, Katowice, 20 czerwca 2018
4. IFIA Best Invention Medal for Warsaw University of Life Sciences – SGGW for outstanding achievements in the field of Inventiveness in 2016-2017 on the international Arena. International Federation of Inventors’ Association, Twórcy: grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Michała M Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka), Katowice, 21 czerwca 2018
5. Nagroda Lider Innowacji nagrodę w kategorii Młody Wynalazca dla mgr J. Olszewskiego za cykl prac nad nanocząstkami aktywnymi w rezonansie magnetycznym. Katowice, 21 czerwca 2018
6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dla IF PAN i SGGW w Warszawie, za projekt pod nazwą „Markery do wykrywania zmian nowotworowych oraz ukierunkowanego dostarczania leków”. Twórcy: grupa wykonawców z IF PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Godlewskiego (J. Kaszewski, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, J. Rosowska) i z SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Michała M Godlewskiego (P. Kielbik, W. Lipinski, J. Olszewski, A. Slonska-Zielonka), Warszawa, 06.2018
7. Gold medal for the innovation “Innowacyjna metoda transportu leków przez barierę krew-mózg” (Jaroslaw Kaszewski, Marek Godlewski, Paula Kielbik, Waldemar Lipiński, Michal M. Godlewski). International Invention and Innovation Show INTARG, Katowice, 20-21 czerwca 2018
8. Gold medal for the innovation “Technologia osadzania warstw barierowych” (Rafał Pietruszka, Jaroslaw Kaszewski, Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski, Anna Słońska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski). International Invention and Innovation Show INTARG, Katowice, 20-21 czerwca 2018
9. Gold Medal of TISIAS for the invention “New generation of biodegradable nanoparticle carriers for effective brain transfer of drugs and bioactive compounds for anti-tumour therapy and adjuvant therapy for neurodegenerative diseases” (Paula Kielbik, Waldemar Lipinski, Michal M. Godlewski), The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018, Toronto, Canada, September 1st 2018
10. Gold Medal of TISIAS for the invention “New generation of wide-bandgap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours” (Jaroslaw Olszewski, Lukasz Kiraga, Paula Kielbik, Michal M. Godlewski), The 3rd International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2018, Toronto, Canada, September 1st 2018
11. Gold Medal for innovation „New generation of wide-bandgap oxide nanoparticle carriers for MRI imaging of tumours” (IF PAN: Jaroslaw Kaszewski, Bartlomiej S. Witkowski, Marek Godlewski, SGGW: Jaroslaw Olszewski, Lukasz Kiraga, Paula Kielbik, Michal M. Godlewski) International Salon of Inventions and New Technologies INOVAMAK 2018, Skopje, Macedonia, 21-23.09.2018
12. Bronzemedaille for outstanding invention „Neue generation von antibakteriellen Beschtungen und Lacken” (Rafal Pietruszka, Bartlomiej Witkowski, Jaroslaw Kaszewski, Marek Godlewski, Anna Slonska-Zielonka, Joanna Cymerys-Bulenda, Michal M. Godlewski) Internationale Fachmesse „Ideen-Erfindungen-Neuheiten” Nurenberg iENA 2018 3.10.2018

Image


2017
Dr Kinga Majchrzak – laureatka konkursów KNOW ESR i POST-DOC otrzymała grant FIRST TEAM z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Kinga Majchrzak z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie otrzymała grant na założenie własnego zespołu badawczego – FIRST TEAM –  z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości prawie 2 mln zł przeznaczony jest na innowacyjne badania naukowe dotyczące modyfikacji ścieżek sygnałowych w limfocytach Th17 izolowanych od psów. Badania pilotażowe przeprowadzone zostały w ramach projektu badawczego ESR (Early Stage Researcher) KNOW. Uzyskane finansowanie pozwoli nie tylko na realizacje prac badawczo-rozwojowych na najwyższym poziomie, ale też na zatrudnienie młodych naukowców. Badania prowadzone będą we współpracy z dr Chrystal Paulos (Medical University of South Carolina, USA).

Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-trzeciego-konkursu-first-team/

 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ponownie najlepszym w kategorii kierunków studiów: weterynaria, w rankingu Perspektyw 2017.
 
12 czerwca 2017 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się finał Rankingu Szkół Wyższych 2017 Perspektywy.

Ranking Perspektyw to od lat najpopularniejsze i najdokładniejsze zestawienie wyższych uczelni w Polsce. Cieszy się popularnością wśród maturzystów, uznaniem wśród naukowców, jest także doceniany za granicą. W jego Kapitule zasiadają wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, nauki i biznesu.

To trzecie już zwycięstwo naszego Wydziału  w kategorii “weterynaria” w tym prestiżowym konkursie. Wyróżnienie z rąk prof. dr hab. Michała Kleibera odbierał Dziekan, prof. dr hab. Marcin Bańbura.

2016

W tym roku w czasopiśmie Autophagy (IF  2016 – 9.108) ukazała się już trzecia edycja artykułu metodycznego poświęconego metodom badania autofagii w komórkach pt.: „Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)” pod redakcją prof. Daniela J. Klionsky’ego [Autophagy,  2016;12(1):1-222]. Po raz kolejny prof. Klionsky zebrał liczne grono naukowców, którzy na co dzień zajmują się badaniem mechanizmów autofagii na różnych modelach komórkowych, prosząc ich o przedstawienie swoich doświadczeń w pracy nad tym procesem. Autofagia to  wewnątrzkomórkowego procesu degradacji białek o długim okresie półtrwania oraz usuwania uszkodzonych organelli komórkowych. Obecnie wiadomo, że jest to proces ściśle regulowany w komórkach, mogący być zarówno nieselektywny, jak i bardzo wyspecjalizowany (np. do usuwania patogenów wewnątrzkomórkowych w przebiegu  tzw. ksenofagii). W tym roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii została przyznana prof. Yoshinori Ohsumi za odkrycia mechanizmów regulujących autofagię w komórkach.

W artykule „Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)” zebrano wiele cennych uwag dotyczących prawidłowej interpretacji wyników, specyfiki badań nad różnymi formami autofagii, jak również problemów wynikających z zastosowania różnych modeli badawczych – od zawłotni (Chlamydomas) do zwierząt gospodarskich.

Swój udział w przygotowaniu tego wydania miała również dr hab. Małgorzata Gajewska z Katedry Nauk Fizjologicznych, będąca współautorem rozdziału C11, pt: Methods and challenges of specialized topics/model systems – Large Animals. W rozdziale opisane są aktualne informacje na temat roli autofagii w gruczole sutkowym u bydła, jej udział w procesach rozwojowych u królików oraz świń, jak również problemy które można napotkać w czasie badań na tych niestandardowych modelach zwierzęcych.


1,4 mln euro na walkę z rakiem dla naukowca z SGGW
 
Magdalena Król, prof. nadzw. z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zdobyła grant Europejskiej Rady ds. Badań na walkę z nowotworami.

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) do tej pory przyznała w programie Horyzont 2020 polskim naukowcom piętnaście grantów, w tym jedynie jeden w dziedzinie Nauk o Życiu, dlatego zdobycie grantu przez prof. Magdalenę Król z SGGW jest niezwykle ważnym osiągnięciem. Ponieważ projekt ten został wyjątkowo wysoko oceniony, ERC wytypowało go do promowania na swojej stronie internetowej. Zespół kierowany przez Magdalenę Król otrzyma na badania naukowe ponad 1,4 mln euro. Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

Projekty naukowe prowadzone przez Magdalenę Król są nowatorskim podejściem do badania nowotworów. Celem projektu ERC jest wyjaśnienie odkrytego przez Magdalenę Król zjawiska, że komórki układu odpornościowego przekazują komórkom nowotworowym pewien rodzaj białek. Prof. Król będzie chciała wykorzystać ten mechanizm aby wewnątrz białka „przemycić” czynniki antynowotworowe, precyzyjnie dostarczane do guzów nowotworowych przez komórki immunologiczne. Metoda ta ma szansę znaleźć zastosowanie szczególnie w leczeniu małych przerzutów nowotworowych będących ważnym problemem klinicznym.

Głównym celem Programu grantów finansowanych przez  Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) jest zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań przekraczających granice dzisiejszej wiedzy, poprzez wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim, bowiem w rywalizacji biorą udział tylko czołowi naukowcy z najlepszych jednostek naukowych Europy. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski oraz prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Statystyki pokazują, że wyniki aż 20% grantów przyznanych przez ERC doprowadziły do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50% grantów miały ogromny wkład w postęp nauki. Kandydaci ubiegający się o granty „ERC Starting Grant”, muszą wykazać się potencjałem niezależności badawczej oraz dowieść dojrzałość naukową wcześniejszymi osiągnięciami i istotnymi publikacjami w czołowych, międzynarodowych, multidyscyplinarnych lub specjalistycznych czasopismach naukowych. Granty wspierają powstawanie nowych doskonałych grup badawczych.


Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie najlepszym w kategorii kierunków studiów: weterynaria, w rankingu Perspektyw 2016.

2015

Nagroda II Wydziału Polskiej Akademii Nauk za badania nad procesami przerzutowania i lekooporności nowotworów sutka suk

Największym odkryciem zespołu z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (zespół z Katedry Nauk Fizjologicznych) było poznanie mechanizmów poprzez które mikrośrodowisko guza nowotworowego zwiększa jego zdolność do przerzutowania. Guzy nowotworowe, oprócz komórek stricte rakowych składają się z wielu innych komórek: tkanki łącznej, komórek śródbłonka, nacieku zapalnego itp. Rewolucyjnym odkryciem ostatnich lat jest fakt, że komórki układu immunologicznego zamiast zwalczać nowotwór promują jego rozwój i przerzutowanie. Mechanizm tego oddziaływania pozostaje jednak nieznany. Amerykańscy naukowcy zaproponowali hipotezę, że makrofagi są „korumpowane” przez komórki nowotworowe, przez co zaczynają zachowywać się inaczej niż zwykle. Badania zespołu wykazały jednak, że do żadnej „korupcji” nie dochodzi, a wspieranie przerzutowania nowotworów przez makrofagi jest „efektem ubocznym” ich przeciwnowotworowego działania. Makrofagi powodują bowiem w komórkach nowotworowych „przełączenie” z kanonicznego szlaku Wnt (aktywującego proliferację) na szlak niekanoniczny (aktywujący migrację). Szlak Wnt odgrywa ogromną rolę podczas rozwoju embrionalnego, a także podczas różnicowania komórek macierzystych. W wielu nowotworach dochodzi do aktywacji kanonicznego szlaku Wnt (który nasila podziały komórkowe), dzięki czemu komórki rakowe nabywają zdolności do nieograniczonego wzrostu. Szlak niekanoniczny z kolei wpływa na ruchliwość komórki i jej zdolność do przemieszczania się, a także hamuje szlak kanoniczny. Wykazano, że makrofagi wydzielają czynniki hamujące kanoniczny szlak Wnt (potwierdzono, że hamują one na tej drodze wzrost nowotworu), które jednocześnie, jako „efekt uboczny” aktywują niekanoniczny szlak Wnt (wykazano zwiększenie zdolności komórek nowotworowych do przerzutowania wynikające z aktywacji tego szlaku). Wyniki te są bardzo odkrywcze w skali światowej. Do tej pory nikt nie łączył aktywności makrofagów ze szlakiem Wnt i jego „przełączeniem” z kanonicznego na niekanoniczny.

Ponadto, zespół wykazał, że komórki mieloidalne supresorowe (MDSC, ang. myeloid derived suppressor cells) zwiększają angiogenezę w guzie nowotworowym poprzez wydzielanie IL-28, która po związaniu się z receptorem IL-28RA na komórkach nowotworowych indukuje aktywację STAT3 i sekrecję czynników angiogennych (np. VEGF, SEMA itp.). IL-28 nie tylko zwiększa proliferację komórek śródbłonka, tworzenie tubul in vitro ale także nasila angiogenezę in ovo. Co więcej IL-28 wydzielana przez MDSC zwiększa zdolność komórek nowotworowych do migracji i inwazji.

 

Artykuł – Synthesis of Migrastatin Analogues as Inhibitors of Tumour Cell Migration: Exploring Structural Change in and on the Macrocyclic Ring.

Dr hab. Magdalena Król oraz lek. wet. Joanna Mucha z Katedry Nauk Fizjologicznych we współpracy z z naukowcami z National University of Ireland (Irlandia) oraz IRB Barcelona Institute for Research in Biomedicine (Hiszpania) opublikowali pracę, która została zaanansowana na okładce uznanego chemicznego czasopisma “Chemistry – A European Journal”

(IF=5,731). Naukowcy opisali syntezę oraz wykazali skuteczność kilku analogów naturalnej migrastatyny w hamowaniu migracji komórek nowotworowych piersi i trzustki. Jedna z badanych substancji została wytypowana jako dobry kandydat do dalszych badań przedklinicznych ponieważ charakteryzuje się największą skutecznością in vitro oraz, z uwagi na budowę chemiczną, najmniejszym prawdopodobieństwem wywołania skutków ubocznych.

Opis artykułu został opublikowany jako: Chemistry. 2015 Dec 7;21(50):17993. doi: 10.1002/chem.201504167. Epub 2015 Nov 5.

Pełny tekst artykułu został opublikowany jako: Chemistry. 2015 Dec 7;21(50):18109-21. doi: 10.1002/chem.201502861. Epub 2015 Nov 4.

Dane bibliograficzne: Lo Re D, Zhou Y, Mucha J, Jones LF, Leahy L, Santocanale C, Krol M, Murphy PV. Synthesis of Migrastatin Analogues as Inhibitors of Tumour Cell Migration: Exploring Structural Change in and on the Macrocyclic Ring. Chemistry. 2015 Dec 7;21(50):18109-21. doi: 10.1002/chem.201502861. Epub 2015 Nov 4.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201504167/abstract