Wyniki konkursów ESR

Wyniki konkursu na projekty ESR (eng. Early Stage Researcher) – edycja 5, z dn. 1 lipca 2018 r.

Konkurs na projekty ESR5 ogłoszono 1 lipca 2018 roku. Nabór wniosków prowadzono do 31 lipca 2018 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęł0 17 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 17 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty ESR5 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty ESR, edycja 5, z dn. 1 lipca 2018 r.

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w piątej edycji konkursu na projekty ESR5 Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


Wyniki konkursu na projekty ESR (eng. Early Stage Researcher) – edycja 4, z dn. 16 października 2017

Konkurs na projekty ESR4 ogłoszono 16 października 2017 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 listopada 2017 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęły 24 wnioski. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 24 wnioski – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty ESR4 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty ESR, edycja 4, z dn. 16 października 2017

Protokół ESR4

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w czwartej edycji konkursu na projekty ESR4 Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


Wyniki konkursu na projekty ESR (eng. Early Stage Researcher) – edycja 3, z dn. 15 października 2016

Konkurs na projekty ESR3 ogłoszono 15 października 2016 roku. Nabór wniosków prowadzono do 14 listopada 2016 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęło 21 wniosków. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 21 wniosków – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty ESR3 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum (wyjątki opisano w protokole).

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty ESR, edycja 3, z dn. 15 października 2016

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w trzeciej edycji konkursu na projekty ESR3 Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


Wyniki konkursu na projekty ESR (eng. Early Stage Researcher) – edycja 2, z dn. 15 października 2015

Konkurs na projekty ESR2 ogłoszono 15 października 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 16 listopada 2015 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęły 33 wnioski. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 33 wnioski – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty ESR2 finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum (wyjątek opisany w protokole).

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty ESR, edycja 2, z dn. 15 października 2015

ESR2_1

ESR2_2

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w drugiej edycji konkursu na projekty ESR2 Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”


 

Wyniki konkursu na projekty ESR (eng. Early Stage Researcher) – edycja 1, z dn. 15 czerwca 2015

Konkurs na projekty ESR ogłoszono 15 czerwca 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 lipca 2015 r.

Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” spośród nadesłanych 25 wniosków, oceniła 23 spełniające wymogi formalne – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty ESR finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 3 wnioski od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty ESR, edycja 1, z dn. 15 czerwca 2015

Protokół Komisji ESR

Zestawienie wniosków, które uzyskały finansowanie w pierwszej edycji konkursu na projekty ESR Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

ESR ed1 2015