Zintegrowana Szkoła Doktorancka IGHZ PAN

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza nabór na 3-letnie Środowiskowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika w ramach Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność”.

Nabór na Studia będzie odbywał się według zasad określonych w „Warunkach i trybie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę–Bezpieczna Żywność”.

Osoby starające się o przyjęcie na Środowiskowe Studia Doktoranckie zobowiązane są złożyć dokumentację określoną w „Warunkach i trybie rekrutacji na Środowiskowe Stacjonarne Studia Doktoranckie” w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2016 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni osobnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej IGHZ PAN, bądź telefonicznie.

Dokumenty na konkurs prosimy przesyłać lub składać osobiście do dnia 20 lipca 2016 r. na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
ul. Postępu 36A, Jastrzębiec
05-552 Magdalenka
Z dopiskiem „Studia Doktoranckie”

Dyrektor
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Kontakt:
Dr hab. Jolanta Oprządek
tel. 22 736 71 18

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Warunki i tryb rekrutacji

 

Tematy projektów promotorskich realizowanych w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

IGHZ