Komisja ds. Młodej Kadry Naukowej

Skład osobowy Komisji ds. Młodej Kadry Naukowej:

 

dr hab. Magdalena Król (przewodnicząca)

prof. dr hab. Andrzej Rychlik

dr hab. Aneta Andronowska

dr hab. Jolanta Oprządek

prof. dr hab. Mirosław Polak