Komisja ds. Młodej Kadry Naukowej

Skład osobowy Komisji ds. Młodej Kadry Naukowej:

 

dr hab. Magdalena Król (przewodnicząca; WMW SGGW)

prof. dr hab. Andrzej Rychlik (WMW UWM)

dr hab. Aneta Andronowska (IRZiBŻ PAN)

prof. dr hab. Paweł Lipiński (IGHZ PAN)

prof. dr hab. Mirosław Polak (PIWet-PIB)