Konferencja 2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca działalność Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konsorcjum Naukowego “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w latach 2015-2019.

Miejsce:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Centrum Wodne, bud. 49, obok Kliniki Małych Zwierząt WMW

Program Konferencji:

Część oficjalna

9:00 Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

9:10 Wystąpienie podsumowujące działalność KNOW

9:40 Wystąpienie Rektora SGGW oraz zaproszonych gości

9:50 Wręczenie statuetek, odznak KNOW i podziękowań członkom Rady Programowej, Komisji oraz pracownikom Biur Konsorcjantów

10:20 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa (wszyscy doktoranci) oraz nagród doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich, którzy obronili pracę doktorską w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej

10:45 -11:15 Przerwa kawowa

 

Konferencja naukowa „Najważniejsze osiągnięcia Konsorcjum Naukowego KNOW  „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w latach 2015-2019

 

Sesja I

Genomiczne i molekularne podstawy ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz zrównoważonej produkcji zwierzęcej

11:15 António Galvão, Stephen Clark, Gavin Kelsey – Maternal Obesity Affects the Oocyte Epigenome and Preimplantation Embryos (IRZiBŻ w Olsztynie)

11:40 Łukasz Humieniecki – The functional genomic studies of curcumin (IGHZ PAN w Jastrzębcu)

12:05 Hiroaki Taniguchi – Methodology development for functional validation of gene mutations using molecular tools including CRISPR/Cas genome editing system (From KNOW to OPUS/Horizon2020) (IGHZ PAN w Jastrzębcu)

12:20 Żaneta Dzięgelewska Nie bierna podpora lecz aktywne wsparcie, czyli udział komórek zrębu w rozwoju tkanki wydzielniczej  gruczołu mlekowego (WMW SGGW w Warszawie)

12:35 Joanna Bukowska, Marta Kopcewicz, Anna Kur-Piotrowska, Anna Zuzanna Szóstek-Mioduchowska, Katarzyna Walendzik, Barbara Gawrońska-Kozak – Udział szlaków Wnt/β-katenina, TGFβ oraz sekretomu komórek naskórka w kształtowaniu cech funkcjonalnych fibroblastów skóry właściwej istotnych dla procesu gojenia ran (IRZiBŻ w Olsztynie)

 

12:50 Przerwa kawowa

 

Sesja II

Innowacyjne metody diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt,  w tym stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

13:05 Magdalena Zając – Sekwencjonowanie genomowe w diagnostyce oraz badaniach epidemiologicznych (PIWet-PIB w Puławach)

13:30 Kinga Majchrzak – Badanie aktywności limfocytów Th17 u psów (WMW SGGW w Warszawie)

14:55 Anna Orłowska Dynamika zmian i ewolucja genomu wirusa wścieklizny w Polsce na podstawie analizy metodą NGS (Next Generation Sequencing) (PIWet-PIB w Puławach)

14:10 Marcin Śmiałek – Rozwój odporności poszczepiennej przeciwko TRT u indyków rzeźnych w zależności od poziomu przeciwciał matczynych (WMW UWM w Olsztynie)

 

14:25 – 15:25 Lunch

 

Sesja III

Nowoczesne narzędzia w badaniach prozdrowotnych funkcji żywności oraz pozostałości chemicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych w środowisku

15:25 Tomasz Maślanka – PPAR-γ, NF-ĸB oraz interakcja RANK/RANK-L jako cele terapeutyczne w leczeniu astmy alergicznej – wyniki badań własnych  (WMW UWM w Olsztynie)

15:50 Jacek Wilczak Wykorzystanie metabolomiki w ocenie wpływu związków biologicznie czynnych na organizm (WMW SGGW w Warszawie)

16:05 Małgorzata Gbylik – Sikorska– Opracowanie i zastosowanie innowacyjnych metod analizy pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego i w środowisku chowu drobiu  (PIWet-PIB w Puławach)

16:20 Katarzyna Kurzątkowska, Justin J. Wilson, Maria Hepel Nanoklatki apoferrytynowe jako nośniki związków o znaczeniu terapeutycznym (IRZiBŻ w Olsztynie)

16:35 Rafał Starzyński – Żelazo liposomalne i nanocząstki żelaza jako innowacyjne suplementy w profilaktyce/terapii niedokrwistości u prosiąt – od KNOW do OPUS (IGHZ PAN w Jastrzębcu)

16:50 Yauheni Zhalniarovich – Zastosowanie kliniczne płyt blokowych (LCP) w leczeniu złamań u zwierząt (WMW UWM w Olsztynie)

 

17:05 Zakończenie konferencji