PIWet-PIB Puławy

Konkursy Partnera Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza z dniem 20 listopada 2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie Wiodących Laboratoriów,  w ramach obszaru „Rozwój Potencjału Badawczego” Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (KNOW).  Przewidywany okres realizacji projektów: 1 luty 2018 – 30 września 2019.

Wnioski, w 2 egzemplarzach, należy składać do 31 grudnia br. w Sekretariacie Dyrektora PIWet-PIB w Puławach.
W załączeniu wzór wniosku oraz wytyczne do wniosku, ustalone przez Centralne Biuro KNOW.

dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.
Dyrektor PIWet-PIB w Puławach

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, PIWet-PIB w ramach obszarów „Rozwój Potencjału Badawczego” oraz „Rozwój Młodej Kadry Naukowej” KNOW – Konsorcjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” ogłasza z dniem 30 czerwca 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie:

Wnioski w 2 egzemplarzach należy składać w Sekretariacie Dyrektora, PIWet-PIB w Puławach, do 1 września br.

  • KRÓTKOTERMINOWYCH WYJAZDÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH – (KWKiZ) wspierających projakościową działalność Instytutu z obszarów: Rozwój Młodej Kadry Naukowej (RMKN) oraz Rozwój Potencjału Badawczego (RPB). O dofinansowanie KWKiZ z obszaru RMKN mogą ubiegać się osoby bez stopnia naukowego doktora, poniżej 35 roku życia oraz osoby ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku. O dofinansowanie KWKiZ z obszaru RPB mogą ubiegać się pozostali pracownicy. Wyjazdy z obszaru RPB będą możliwe tylko w przypadku laboratoriów które uzyskają status laboratorium wiodącego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez Kierownika Zakładu wniosku do Dyrektora Instytutu (wniosek o dofinansowanie KWKiZ), przygotowanego zgodnie z wytycznymi ogólnymi (wytyczne finansowania KWKiZ).

Wnioski w 2 egzemplarzach należy składać w Sekretariacie Dyrektora, PIWet-PIB w Puławach.

 

dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.
Dyrektor PIWet-PIB w Puławach