Skład Rady Programowej KNOW

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Andrzej Koncicki
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
prof. dr hab. Mariusz Piskuła
prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
prof. dr hab. Jacek Kuźmak

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec,
prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Marcin Bańbura prof. nadzw.
prof. dr hab. Tomasz Motyl (Przewodniczący)

Koordynator Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej
dr hab. Magdalena Król

Rada Programowa KNOW