IGHZ PAN Jastrzębiec

Konkursy Partnera Konsorcjum “Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec

 

WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE

IGiHZ PAN finansuje krótkoterminowe (do 30 dni) wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników i doktorantów w dwóch kategoriach:

  • ze środków na Rozwój Młodej Kadry finansowane są wyjazdy młodych pracowników naukowych (do 7 lat po doktoracie, tzw. ESR – Early Stage Researcher) oraz doktorantów.
  • ze środków na Rozwój Potencjału Badawczego finansowane są wyjazdy pozostałych pracowników Instytutu.

Środki finansowe przeznaczane są na czynny udział w konferencjach naukowych (referaty, komunikaty, postery), krótkoterminowe staże naukowe w wiodących ośrodkach naukowych, szkolenia i warsztaty mające podnieść jakość prowadzonych badań.

Sposobem rozliczenia dofinansowania jest sprawozdanie wnioskodawcy na ile dofinansowanie przyczyniło się do zdobycia nowej wiedzy i podniesienia jakości badań i/lub kształcenia kadr naukowych. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe przekazywane jest do Biura Konsorcjanta w ciągu 30 dni od zakończenia dofinansowania.

Wnioski wyjazdowe są przyjmowane w Biurze Konsorcjanta w trybie ciągłym i podlegają sukcesywnej ocenie merytorycznej.

Wzory wniosków są dostępne w Bibliotece Dokumentów w Centralnym Systemie Informatycznym IGiHZ PAN.

 

WSPARCIE WIODĄCYCH LABORATORIÓW BADAWCZYCH

IGiHZ PAN wspiera wiodące laboratoria badawcze w celu dalszego rozwoju ich potencjału badawczego, następującego poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych metod badawczych, pozwalających na prowadzenie badań na światowym poziomie.

Wsparcie jest udzielane na podstawie ciągłego naboru wniosków, z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego IGiHZ PAN.