Program konferencji podsumowującej KNOW 2015-2019

dostępny jest w zakładce "Konferencje>Konferencja 2019"

Rozwój Młodej Kadry Naukowej

Projekty badawcze ESR (Early Stage Researcher), 6-miesięczne stypendia POST-DOC oraz finansowanie krótkotrwałych wyjazdów krajowych i zagranicznych, ważnych dla podnoszenia jakości badań i kształcenia młodej kadry naukowej.

Read More

Rozwój Potencjału Badawczego

Dofinansowanie wiodących laboratoriów badawczych, w tym wprowadzenie najnowocześniejszych metod badawczych, szkolenie pracowników oraz inne innowacje służące poprawie jakości prowadzonych badań.

Read More

Zintegrowana Szkoła Doktorancka

Zintegrowana Szkoła Doktorancka skupiająca 45 doktorantów ze wszystkich ośrodków partnerskich wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność".

Read More

Centralne Biuro KNOW
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134
tel.: 22 593 62 67, e-mail: know@sggw.pl