Wyniki konkursy promotorskie

Wyniki konkursu na projekty promotorskie – edycja 1, z dn. 15 lipca 2015

Konkurs na projekty promotorskie ogłoszono 15 lipca 2015 roku. Nabór wniosków prowadzono do 15 października 2015 r.

Do Centralnego Biura KNOW wpłynęły 52 wnioski. Komisja Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” poddała ocenie merytorycznej 52 wnioski – protokół Komisji poniżej.

Zgodnie z regulaminem konkursu na projekty promotorskie finansowanie mogły uzyskać maksymalnie 9 wniosków od każdego Partnera Konsorcjum.

Recenzje, punktacja jaką uzyskały projekty oraz umowa na realizację projektu zostaną przesłane indywidualnie do wnioskodawców.

Protokół Komisji Nauki Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” – konkurs na projekty promotorskie, edycja 1, z dn. 15 lipca 2015

Protokol PRO1a

Protokol PRO1b

Protokol PRO1c