Terminarz posiedzeń Rady Programowej KNOW

18 maja 2015 roku, godz. 12:00 (miejsce: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KNOW)

10 czerwca 2015 roku, godz. 12:00 (miejsce: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KNOW)

9 września 2015 roku, godz. 12:00 (miejsce: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KNOW)

18 listopada 2015 roku, godz. 12:00 (miejsce: Wydział Medycyny Weterynaryjnej KNOW)